registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Spisová služba ve veřejné správě

Nový termín realizace (původní termín 15. 3. 2022)

Variabilní symbol: 1222033
Datum konání: 2.6.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Aksamit Office
Aksamitova 1071/1, 77900 Olomouc - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jan Schwaller

Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie - archivnictví a pomocné vědy historické. Působil nejprve jako dokumentátor ve Východočeském muzeu Pardubice, posléze pracoval jako odborný asistent v Archivu národního muzea a v současnosti je vedoucím oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Věnuje se předarchivní péči a spisové službě organizací zřizovaných hl. městem nebo městskými částmi. 

Na téma archivnictví a spisové služby publikuje a přednáší

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-564/2012
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Hlavním cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům souhrn aktuálních informací důležitých pro řádný výkon správních činností v oblasti spisové služby. Jedná se o aktualizační seminář, který seznámí účastníky s aktuálními změnami v právní úpravě a s vývojem praxe na úseku spisové služby.

Program:

Obsah vzdělávacího programu:

• Aktuální změny v právní úpravě a praxi spisové služby
• Spisová služba v kontextu zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví  a spisové službě a o změně některých zákonů a zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, vše v aktuálním znění
• Spisová služba jako informační systém organizace
• Organizace práce s písemnostmi
• Interní předpisy organizace – spisový a skartační plán
• Příjem, třídění a označování písemností
• Evidence běžných a utajovaných písemností
• Oběh a vyřizování písemností
• Podepisování a odesílání písemností
• Ukládání písemností (způsoby a organizace ukládání)
• Informace o stavu písemnosti nebo spisu
• Vyřazování písemností – skartace
• Základní informace o archivní službě
• Diskuse a výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).