registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Variabilní symbol: 1522042
Datum konání: 4.3.2022
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Michal Tichý
  • Právník oddělení dopravy a správních agend - Zlínský kraj.
  • Přednáší na seminářích Institutu pro veřejnou správu ke zkouškám ze zvláštní odborné způsobilosti a k obecné části (správní řád, veřejná správa).
  • Příložitostně přednáší v rámci konferencí a porad správních orgánů (KÚ Vysočina, KÚ Olomouc, KÚ Královéhradeckého kraje).  
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-576/2018 AK/VE-326/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je aktualizace a prohloubení znalostí pracovníků registru vozidel a úředníků projednávajících související přestupky dle zákona č. 56/2001 Sb., a částečně i dle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále seznámení posluchačů s aktuální judikaturou, řešeními praktických problémů a zejména návaznost na procesní předpisy (správní řád). Důraz bude kladen zejména na novelu provedenou zákonem č. 193/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Program:

1. Současné legislativa se zaměřením na aktuální změny a judikatura
2. Právní zájem při výdeji dat z registru - příklady, návaznost na ochranu osobních údajů a řízení podle informačního zákona
3. Vyřazování, zánik vozidel a změna vlastníka dle § 8a včetně liberačních důvodů objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla § 125f odst. 6 zákona o silničním provozu
4. Zadržení o svědčení o registraci, soudní přezkum a úvod do problematiky technických deliktů a deliktů identifikace vozidel
5. Příklady z praxe (používané judikáty)
6. Závěr, diskuse, výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).