registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jak identifikovat oběť domácího násilí

Variabilní symbol: 1522343
Datum konání: 2.6.2022
Čas: 9:00 do 15:40
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Helena Kalábová, PhD.

Od. r. 1998 se věnuje privátní praxi v oblasti psychoterapie a rehabilitace. Kromě toho působí na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-599/2019 AK/VE-371/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2400,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je prohloubit u cílové skupiny úředníků znalosti v oblasti domácího násilí, které prezentuje jednu z velmi obtížných situací, které svojí vážností ohrožení všech aktérů emočního schématu rodiny zaujímají přední místo v náročnosti diagnostiky, intervence a prevence. 

Program:

1. Jak identifikovat oběť domácího násilí

 • Úvod do problematiky domácího násilí.
 • Vysvětlení domova ve smyslu emočního schématu, základ socializace člověka.
 • Specifické znaky, mýty o domácím násilí.

2. Charakteristické znaky domácího násilí

 • spouštěče, příčiny a projevy,
 • formy domácího násilí,

3. Aktéři domácího násilí

 • rizikový muž a riziková žena ve smyslu možné oběti a agresora,
 • osobnostní nastavení, individuální časová osa oběti a agresora,
 • důsledky domácího násilí v transgenerační nastavenosti,
 • kazuistiky,

4. Domácí násilí

 • cyklus týrání,
 • řešení domácího násilí,
 • úskalí intervence,
 • multidisciplinární intervenční spolupráce,
 • kazuistiky,

5. Balintonská skupina. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).