registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách

Variabilní symbol: 1522056
Datum konání: 3.3.2022
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Jan Horecký, PhD.

Přednášení a vedení seminářů:

 • PrF MU Brno 9/2011
 • VSA Brno 2/2011 až 5/2013
 • Vzdělávací semináře a kurzy pod hlavičkou PrF MU Brno a pro subjekty veřejného i soukromého sektoru.

Autor řady odborných článků odborného i popularizačního charakteru, spoluautor řady odborných publikací, učebnic i komentáře k zákoníku práce, spoluautor řady manuálů a příruček, vše z oblasti individuálního i kolektivního pracovního práva.

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-213/2020 AK/VE-143/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace z oblasti platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, rozšířit a upevnit jejich znalosti v právní regulaci této oblasti stanovené v zákoníku práce a v prováděcích nařízeních vlády a předejít tak pozdějším právním důsledkům z nesprávného zařazení zaměstnanců, které ve svém důsledku mohou ovlivnit i rozpočet těchto organizací. 

Program:

Aktuální informace z oblasti odměňování zaměstnanců

 • Informace o naposledy provedených platových úpravách v oblasti veřejných služeb a správy a připravovaných změnách, které se nacházejí v legislativním procesu ( resp. jeho pokročilé fázi).

2. Ustanovení části šesté zákoníku práce

 • minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy
 • struktura platu
 • ocenění práce přesčas
 • příplatky za vedení,
 • režimové příplatky,
 • platový výměr, apod

3. Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

 • zařazování zaměstnanců do platových tříd ve vztahu ke stanoveným kvalifikačním předpokladům
 • zápočet praxe
 • určování platových tarifů zaměstnancům
 • zvláštní příplatek
 • postup při vnitřní úpravě platových poměrů zaměstnanců apod. 

4. Závěr

 • Shrnutí, odpovědi na dotazy předložené posluchači, diskuse a výměna zkušeností z aplikační praxe.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).