registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Agresivní chování a možnosti práce s klienty

Variabilní symbol: 1022046
Datum konání: 29.3.2022
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
  • Odborná praxe: Národní ústav duševního zdraví, 1. Klinika Adiktologie l.LF Uk, international Traing Center-Erasmus plus, Institucionální a preventivní výchova-speciální školství.
  • Vzdělání a praxe: EMCDDA v Lisabonu, Léčba, prevence závislostí a edukace (Department Menthal Health, Johns Hopkins University-USA,
Akreditace u MPSV ČR: A2020/0549-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: ,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Informovanost o možnostech intervencí, rámec základních profesních pravidel a orientace se v kontextu agresivity a traumatu.

Program:

1. Úvod

  • Seznámení s tématem a účastníky.

2. Agresivita, definice

  • Agresivita, definice, faktory, gendrové rozdílnosti, příčiny.

3. Agresivita a souvislosti s traumatem, definice traumatu

  • Příčiny agresivního chování na bázi traumatu z dětství a různých forem, příklady z praxe.

4. Obranné mechanismy, frustrace, disociace, psychopatologie

  • Obranné mechanismy, frustrace, disociace, psychopatologie.

5. Spektrum emocí a reakcí, impulsivita

  • Spektrum emocí a reakcí, impulsivita.

6. Rozlišování rizik, verbální, neverbální agrese, manipulace, pasivní agrese

  • Rozlišování rizik, verbální, neverbální agrese, manipulace, pasivní agrese.

7. Trauma jako příčiny agresivního chování

  • Trauma jako příčiny agresivního chování.

8. Intervence a podněty jak zvládat agresivního klienta, mentální mapa, rozbor situace z praxe

  • Intervence a podněty jak zvládat agresivního klienta, mentální mapa, rozbor situace z praxe.

9. Závěr - závěr, diskuse, odpovědi na dotazy.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).