registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základní poznatky k realizaci kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou

Variabilní symbol: 0822047
Datum konání: 17.5.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.

Lektor vzdělávání v oblasti NRP (sociální pracovníci, OSPOD, pěstouni)

Lektor úvodních kurzů budoucích pěstounů a osvojitelů NRP, Plzeňský kraj, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Člen komise sociálně právní ochrany dětí v Plzni

Lektor a supervizor kurzů dobrovolnické organizace SADBA, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Akreditace u MPSV ČR: A2019/0607-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2090,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Základním principem je zájem dítěte. Kontakty jsou v zájmu dítěte, pokud jsou bezpečné, dítě i ostatní účastníci jsou na ně řádně připraveni, kontakty jsou průběžně vyhodnocovány a v případě potřeby je upravována jejich podoba. Kontakt je právem jak dítěte, tak rodiče (příbuzného). Zásadním hlediskem je bezpečí a zájem dítěte. je důležité rozlišit, zda dítě má setrvat v PP nebo je do budoucna reálná možnost návratu dítěte do rodiny.

Cíle kurzu:

Účastník:

 • získá základní informace k zákonnému rámci kontaktů dítěte v pěstounské péči s příbuznými;
 • získá vhled do praxe realizace kontaktů;
 • jaké jsou základní doporučení;
 • získá praktické informace týkající se realizace kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou 
Program:

1. Úvod

 • seznámení s účastníky,
 • představení lektora a účastníků,
 • očekávání,
 • cíle kurzu,

2. Zákonný rámec kontaktů dítěte v pěstounské péči s příbuznými

 • psychologický význam kontaktu pro dítě a jeho identitu;
 • možnosti realizace kontaktu dítěte s rodinou i blízkými mimo příbuzenstvo;
 • osoby přítomné při kontaktech;
 • kontraindikace k realizaci kontaktů;

3. Praxe realizace kontaktů - postupné kroky vedoucí ke kontaktu

 • doporučení k realizaci jednotlivých kroků;
 • praktická doporučení - stanovování hranic a význam jejich dodržování;
 • práce s emocemi účastníků v jednotlivých fázích realizace kontaktů;
 • práce s očekáváními dítěte;
 • vliv kontaktů na ostatní členy rodiny;
 • specifika realizace kontaktů v rámci pěstounské péče na přechodnou dobu;

4. Realizace kontaktu - modelové situace

 • kazuistiky s tématikou kontaktů dítěte v PP s rodinou;
 • diskuse nad praxí účastníků a dotazy účastníků;

5. Závěr - Rekapitulace, odpovědi na otázky, diskuse.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).