registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální zabezpečení cizinců na území ČR

Variabilní symbol: 1022076
Datum konání: 27.5.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jitka Černá, MSc.
 • Lektorka vykonává funkci vedoucí oddělení státní sociální podpory, dávek pěstounské péče a hmotné nouze na ÚP ČR.
 • Má 20 let praxe v lektorské činnosti v oblasti sociálního zabezpečení ČR. 
Lektor 2: Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Žamberk

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce se zaměřením na personální management na Masarykově univerzitě v Brně. Působí jako sociální pracovník OSPOD, poradce pro národnostní menšiny a  manažer prevence kriminality.

Akreditace u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Absolvent kurzu se orientuje v problematice sociálního zabezpečení cizinců na území ČR. Komu je poskytována sociálně právní ochrana dětí, způsoby zajištění ochrany, okamžitá pomoc, součinnost OSPOD, žádost o udělení mezinárodní ochrany a další agendy související. Seznámí se s nejčastějšími problém a řešením specifických situací osob v hmotné nouzi formou kazuistik a případových studií z praxe lektorek. Účastník získá aktuální informace o chystaných změnách právních předpisů.

Program:

1. Úvod

 • Představení lektorů a účastníků, očekávání.

2. Vymezení základních pojmů

 • dlouhodobý pobyt,
 • trvalý pobyt,
 • dlouhodobé vízum,
 • přechodný pobyt,
 • turistické vízum,
 • pobyt na základy pracovního povolení,
 • nelegální pobyt,
 • uprchlík,
 • azyl,
 • doplňková ochrana,
 • získání českého občanství,
 • sňatek s cizincem,
 • studium cizinců

3. Sociální zabezpečení cizinců v ČR

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pro osoby se zdravotním postižením,
 • dávky pěstounské péče,
 • příspěvek na péči,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • důchody,
 • nemocenské dávky,
 • zdravotní pojištění,
 • smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a jinými státy,
 • možnost prominutí podmínky trvalého pobytu,

4. Sociální právní ochrana dětí

 • Komu je poskytována, nezletilý cizinec bez doprovodu, způsoby zajištění ochrany dětí bez doprovodu v nezbytném rozsahu, zajištění okamžité pomoci Policií ČR, součinnost OSPOD, zajištění tlumočnických služeb, problematika ověření věku, umístění nezletilého bez doprovodu do náhradní péče, žádost o udělení mezinárodní ochrany, spolupůsobení neziskových organizací.

5. Kazuistiky a případové studie, závěr

 1. Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění sociálního zabezpečení cizinců na území ČR a jejich řešení.
 2. Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi.
 3. Kazuistiky a případové studie z bohaté praxe lektorek.
 4. Zodpovězení otázek a odpovědi k probranému tématu.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).