registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Novela stavebního zákona a připravovaná Rekodifikace stavebního práva

Včetně novinek, které se mají objevit v očekávané novele zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Variabilní symbol: 1222059
Datum konání: 28.6.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Sociální Akademie - vzdělávací středisko
Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jindřich Pater
 • Lektor je spoluzakladatel a místopředseda  České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Působí jako předseda zkušební komise.
 • Specializuje se na technologická zařízení staveb, techniku prostředí staveb, BOZP na staveništit.
 • Od roku 2010 je interní auditerem ISO 9001 a 14001
 • Přednáší zejména oblast právních předpisů v praxi výstavby a publikuje řadu publikací a pomůcek k výstavbě v rámci IC ČKAIT, FORUM atd. 
Akreditace u MV ČR: AK/PV-48/2020 AK/VE-32/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1950,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem programu je seznámit účastníky se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. po několika novelizacích, především se zaměřením na povinnosti a kvalifikaci projektanta a stavbyvedoucího. Ve vazbě na SZ současně připravit účastníky na věcný záměr připravované „Rekodifikace stavebního práva“ ze strany MMR ČR. 

Program:

1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - současný stav
2. Prováděcí předpisy ke SZ, zejména povinnosti pro projektanta a stavbyvedoucího

 • úkoly projektanta, dodržování norem, odůvodnění požadavků,
 • povinnosti stavbyvedoucího a jejich dodržování, řízení stavby, odstraňování závad, vytváření podmínek pro kontrolní prohlídku stavby,

3. Dokumentace a projektová dokumentace

 • druhy dokumentace
 • zpracování projektové dokumentace autorizovanou osobou,
 • obecné a technické požadavky na výstavbu,
 • obsah,
 • rozsah a kvalitní ukazatele, 

4. Stavební deník

 • obsah,
 • náležitosti,
 • zápis,

5. Věcný záměr "Rekodifikace stavebního práva"

 • účel,
 • předpokládané změny,

6. Metodika MMR ČR a ČKAIT - diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).