registrovat se  


Novinka - POBOČKA BRNO V ČERVNU NABÍZÍ - 20.6. Sociální pohřby a 30.6. Bezpečnost informací a informační systémy veřejné správy

POBOČKA BRNO V ČERVNU NABÍZÍ - 20.6. Sociální pohřby a 30.6. Bezpečnost informací a informační systémy veřejné správy
20.6.2017

Před začátkem léta bychom Vás velice rádi pozvali na 2 zajímavé kurzy, které se budou konat na naší brněnské pobočce VCVS ČR, o.p.s.

20. 6. 2017 jsme zařadili kurz – „Sociální pohřby podle nového občanského zákoníku a nový postup při úmrtí“. Přednáší  ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Lektor je váženým  odborníkem v oblasti pohřebnictví. Působí jako poradce pro pozůstalé, je zakládajícím členem neziskové organizace Tobit a autorem knihy pohřebnictví a celé řady odborných článků. Je zakladatelem pracovní skupiny pohřebnictví při Národním ústavu odborného vzdělávání, ze které vznikly kvalifikační a hodnotící standardy profesí jako hrobník, thanatopraktik, obřadník, smuteční řečník, sjednavatel pohřbení, administrátor pohřebiště a poradce pro pozůstalé.

Vzdělávací program je určen pracovníkům ÚSC vykonávajícím správní činnosti na úseku pohřebnictví, provozovatelům a správcům pohřebišť. Cílem je vyložit účastníkům problematiku povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, uplatňování příslušné legislativy, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších otázek s využitím praktických zkušeností, které mohou přispět ke zkvalitnění výkonu v této oblasti.

Přihlásit se můžete zde.

30. 6. 2017 jsme zařadili akreditovaný kurz – „Bezpečnost informací a informační systémy veřejné správy“. Přednáší Mgr. Jiří Jarema  - Vedoucí oddělení informačních služeb Magistrátu města Karviné, působí v Komisi informatiky Svazu měst a obcí ČR.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti informační a kybernetické bezpečnosti v souvislosti s provozováním informačních systémů veřejné správy. Během školení získají účastníci informace o legislativním rámci a požadavcích na informační a kybernetickou bezpečnost. Získají informace o možnostech, jak provést analýzu bezpečnostních rizik úřadu a zároveň získají základní informace o bezpečnostních rizicích.

Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vaši účast!


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).