registrovat se  


Novinka - Vzdělávání v Libereckém kraji - metody sociální práce s rodinou s dětmi

Vzdělávání v Libereckém kraji - metody sociální práce s rodinou s dětmi
27.3.2018

Začátkem dubna startuje první běh vzdělávání zaměstnanců v metodách sociální práce s rodinou s dětmi. Jde o zakázku Libereckého kraje v rámci projektu „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002733, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. 

Předmětem zakázky, kterou zajišťuje oddělení projektů VCVS ČR, je realizace 20 vzdělávacích seminářů akreditovaných MPSV ČR na území LK (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily).

(zveřejněno 27. 3. 2018).


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).