registrovat se  


Novinka - Plzeň - Sociální pohřby po novele zákona o pohřebnictví

Plzeň - Sociální pohřby po novele zákona o pohřebnictví
24.4.2018

Rádi bychom Vás pozvali na zajímavý akreditovaný kurz na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 24.4.. 2018, lektor ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D..

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti pohřbívací povinnosti obcí po 1.9.17, tj. po účinnosti novely zákona o pohřebnictví a po přijetí vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o stanovení postupu obce při zajišťování slušného způsobu pohřbení.

Přihlášky na kurz přijímám zde

Těším se na setkání s Vámi!!!


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).