registrovat se  


Novinka - Novinka - Brno - Pachatelé domácího násilí a práce s nimi

Novinka - Brno - Pachatelé domácího násilí a práce s nimi
25.4.2018

Poprvé jsme pro Vás na brněnské pobočce VCVS ČR, o.p.s. v termínu 29.5. 2018 zařadili akreditovaný kurz - "PACHATELÉ DOMÁCÍHO NÁSILÍ A PRÁCE S NIMI". Přednáší Mgr. Jitka Měřínksá, (Probační úředník).

Ve své praxi se věnuje sociální práci s klienty podmíněně propuštěnými z výkonu trestu, podmíněně odsouzenými, odsouzenými k trestu domácího vězení. Kromě toho pracuje s lidmi závislými na návykových látkách.

Partnerské násilí je jednou z nejrozšířenějších forem násilí páchaného mezi lidmi a zatímco u většiny dalších kriminálních činů převažují podrobné informace o jejich pachatelích, tak u domácího násilí je tomu právě naopak. Mnohem více víme o jeho obětech než pachatelích. Pro pracovníky pomáhajících profesí mají však tyto informace významný charakter. Díky nim zvýší své kompetence pro správné vyhodnocení situace klientů, kteří jsou nebo mohou být domácím násilím ohroženi.

Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

(zveřejněno 25.4. 2018)


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).