registrovat se  


Novinka - Brno - Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi

Brno - Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi
25.9.2018

Rádi bychom Vás pozvali na brněnskou  pobočku VCVS ČR na akreditovaný kurz "Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi" s lektorkou Hanou Talli Hlubučkovou.

Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků vykonávajících státní správu na úseku památkové péče  a úředníkům obcí s pověřeným úřadem, které jsou majitelé kulturních památek. Vazby zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči na  zákon 183/2006 - Stavební zákon, zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník , zákon 114 /1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a další předpisy  v praxi, přispět ke zkvalitnění praktického výkonu  veřejné správy na úseku památkové péče.

 

Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

(zveřejněno 22.8. 2018)


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).