registrovat se  


Novinka - Program Zákon č. 553/1991 o obecní policii a právní předpisy související s činností strážníků obecní policie

Program Zákon č. 553/1991 o obecní policii a právní předpisy související s činností strážníků obecní policie
27.2.2019

Ve spolupráci s Mgr. Marcelou Kilarskou z Městské policie hl. m. Prahy jsme pro Vás připravili seminář: Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii a právní předpisy související s činností strážníků obecní policie.

Obsah semináře je zaměřen na následující téma:

  • vymezení a význam obecní policie,
  • vymezení působnosti, řízení policie, vztah zastupitelstva a rady obce,  
  • oprávnění a povinnosti strážníka obecní policie,
  • obecní policie a odpovědnost za škodu,
  • působnost MV ČR a přestupky podle zákona o obecní policii,
  • příslušnost obecní policie k projednávání přestupků,

Seminář pořádá pobočka SČ, Vítkova 10, Praha 8 - Karlín dne 31. 5. 2019.

Zveřejněno: 27. 2. 2019


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).