registrovat se  


Novinka - PLZEŇ - Sociální pohřby

PLZEŇ - Sociální pohřby
30.4.2019

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz "Sociální pohřby po novele zákona o pohřebnictví" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 30.04.2019, lektor ThLic. Tomáš KOTRLÝ, ThD.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti pohřbívací povinnosti obcí po 1. 9. 2017, tj. po účinnosti novely zákona o pohřebnictví a po přijetí vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o stanovení postupu obce při zajišťování slušného způsobu pohřbení. 

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 10. dubna 2019)


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).