registrovat se  


Novinka - PLZEŇ - EIA

PLZEŇ - EIA
24.9.2019

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz "Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 24.září 2019, lektorka Ing. Barbora TOMČALOVÁ

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti posuzování vlivů záměru na životní prostředí a objasnění jednotlivých fází procesu EIA.

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 30. srpna 2019)


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).