registrovat se  


Novinka - KARLOVY VARY - Problematika řešení konfliktních situací

KARLOVY VARY - Problematika řešení konfliktních situací
26.9.2019

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz "Problematika řešení konflitkních situací" do hotelu Dvorana v Karlových Varech, v termínu 26.září 2019, lektorka PhDr. Kateřina FOŘTOVÁ

Mezi cíle tohoto vzdělávacího programu patří následující kompetence: účastníci se seznámí s problematikou konfliktů, jejich analýzou a typologií. Vytvoří si představu, jak předcházet konfliktům a co dělat, když se ke konfliktu schyluje. Účastníci získají představu o základních strategiích zvládání konfliktů a rozšíří si povědomí o svých silných stránkách a rozvojových potřebách v oblasti řešení konfliktů. 

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 30. srpna 2019)


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).