registrovat se  


Novinka - Brno - aktualizovaný seminář k GDPR - Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím

Brno - aktualizovaný seminář k GDPR - Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
22.11.2019

Rádi bychom Vás pozvali na brněnskou  pobočku VCVS ČR na nově aktualizovaný, akreditovaný kurz k GDPR "Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím" s lektorkou JUDr. Evou Kuzmovou.

Cílem semináře je objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů při ochraně osobních údajů a poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Program poskytuje komplexní přehled této problematiky. Bude kladen důraz na vzájemné vazby mezi jednotlivými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákona č. 106/1999 Sb. a dojde i k řešení nejrůznějších aplikačních problémů z této oblasti. Problematika bude také názorně demonstrována na praktických příkladech a doplněna aktuální soudní judikaturou, budou největší úskalí obecného nařízení o ochraně osobních údajů a informačního zákona.

Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

(zveřejněno 2310.2019)


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).