registrovat se  


Novinka - Střední Čechy - Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a související právní předpisy ve vazbě na činnost obecní policie

Střední Čechy - Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a související právní předpisy ve vazbě na činnost obecní policie
28.2.2020

Rádi bychom Vás pozvali dne 28. února 2020 do Prahy na akreditovaný kurz Ministerstva vnitra ČR "Zákon 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řešení o nich a související právní předpisy ve vazbě na činnost obecní policie", který lektoruje velká odbornice na přestupkové právo Mgr. Marcela Kilarská.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout aktuální informace zahrnující aktuální legislativní stav právních norem v oblasti problematiky přestupkového práva se zaměřením na zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důrazem na obecnou část a část upravující příkazní řízení na místě, včetně přehledu a stručné charakteristiky souvisejících právních předpisů zejména ve vztahu k obecní policii.

 

Přihlásit na kurz se můžete zde - https://www.vcvscr.cz/homepage/detail-kurzu?id=4381

 

Těšíme se na Vás.

 

(zveřejněno 11. 2. 2020)


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).