registrovat se  


Novinka - Připravované programy zaměřené na zákoník práce

Připravované programy zaměřené na zákoník práce
6.5.2020

V současné době pro Vás připravujeme programy zaměřené na zákoník práce a související zákony např. zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o tyto programy:

  • Pracovněprávní odpovědnost při výkonu veřejné správy
  • Skončení pracovního poměru
  • Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách

Odborným garantem těchto programů je JUDr. Jan Horecký, Ph.D., který se dlouhodobě zabývá přednášením a vedením seminářů na dané téma.

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).