registrovat se  


Novinka - KARLOVY VARY_Cochemská praxe

KARLOVY VARY_Cochemská praxe
1.12.2020

Rádi bychom Vás přivítali v KARLOVÝCH VARECH na akreditovaném kurzu "Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí", který se koná v Karlových Varech, hotel Dvorana, Chebská 44 v termínu 1.12.2020, lektorky Dipl. Über. Markéta Nováková a Mgr. Pavla Poláková

Kurz seznamuje účastníky se základními principy spolupráce se zaměřením na specifika interdisciplinární spolupráce v opatrovnickém řízení ve věci úpravy poměrů nezletilých po rozvodu. Představuje klíčové nástroje interdisciplinární spolupráce a nové možnosti týkající se naplňování participačních práv dětí. Blíže se zabývá rolí OSPOD coby kolizního opatrovníka nebo poskytovatele sociálně-právního poradenství a přináší ucelené a podrobné představení společné schůzky rodičů na OSPOD a edukace rodičů v poradně či neziskové organizaci.

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno 18.9.2020)


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).