registrovat se  


Novinka - Plán akreditovaných on-line kurzů na únor 2021

Plán akreditovaných on-line kurzů na únor 2021
28.1.2021

Vážení klienti,

na únor jsme pro Vás připravili tyto on-line kurzy, akreditované u MV ČR a MPSV:

Datum konání

Název kurzu

Lektor

Místo konání

Info

5.2.2021
Pátek

Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
On-line seminář

Mgr. František Málek

on-line (MS Teams)

Info

9.2.2021
Úterý

Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-86/2020 AK/VE-53/2020
On-line seminář; ZMĚNA TERMÍNU (pův. termín 2. 2. 2021)

Mgr. Petra Juřátková

on-line (MS Teams)

Info

9.2.2021
Úterý

Podpora efektivního rodičovství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0321-SP/PC
On-line seminář

Mgr. Klára Moravcová

on-line (MS Teams)

Info

9.2.2021
Úterý

Sebepoškozování, sebevraždy
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
On-line seminář

PhDr. Pavla Doležalová, PhD.

on-line (MS Teams)

Info

11.2.2021
Čtvrtek

Podpora osoby sociálně a duševně slabé
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0604-SP/PC/VP
On-line seminář

Mgr. Radka Pešlová

on-line (MS Teams)

Info

11.2.2021
Čtvrtek

Spisová služba
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-372/2017 AK/VE-205/2017
On-line seminář

Mgr. Jan Schwaller

on-line (MS Teams)

Info

11.2.2021
Čtvrtek

Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
On-line seminář

Ing. Jiří Nowák

on-line (MS Teams)

Info

12.2.2021
Pátek

Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0130-SP/PC
On-line seminář

Mgr. Klára Moravcová

on-line (MS Teams)

Info

12.2.2021
Pátek

Stavby v katastru nemovitostí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-298/2018 AK/VE-175/2018
On-line seminář

Mgr. František Málek

on-line (MS Teams)

Info

16.2.2021
Úterý

 «  Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1461-SP/PC/VP

On-line seminář

Mgr. Věra Máchová

«   on-line (MS Teams)

Info

16.2.2021
Úterý

   «  Specifika práce s romskou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0182-SP/PC/VP
On-line seminář

PhDr. Dana Vrabcová

 «  on-line (MS Teams)

Info

17.2.2021
Středa

Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-336/2018 AK/VE-205/2018
On-line seminář

Ing. Tomáš Matejov

on-line (MS Teams)

Info

18.2.2021
Čtvrtek

Pracovní právo aktuálně
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-109/2018 AK/VE-64/2018
On-line seminář

JUDr. Jan Horecký, PhD.

on-line (MS Teams)

Info

18.2.2021
Čtvrtek

Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-34/2017 AK/PV-50/2017
On-line seminář

Hana Talli Hlubučková

on-line (MS Teams)

Info

19.2.2021
Pátek

Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
Neakreditováno
On-line seminář

PhDr. Vojtěch Bednář

on-line (MS Teams)

Info

23.2.2021
Úterý

Novela stavebního zákona a připravovaná Rekodifikace stavebního práva
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-48/2020 AK/VE-32/2020
On-line seminář

Ing. Jindřich Pater

on-line (MS Teams)

Info

24.2.2021
Středa

Kronikářská praxe I.
Neakreditováno
On-line seminář

Mgr. Tomáš Hromádka

on-line (MS Teams)

Info

25.2.2021
Čtvrtek

Zákon o zadávání veřejných zakázek
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AKI./PV-311/2004
On-line seminář

JUDr. Luboš Průša

on-line (MS Teams)

Info

25.2.2021
Čtvrtek

 «    Správní řízení v praxi sociálně-právní ochrany dětí

Kurz s 2 akreditacemi:
Akreditováno u MPSV ČR i MV ČR:
On-line seminář

JUDr. Věra Novotná

  «  on-line (MS Teams)

Info

 

Poznámka:

«  Kurz bude realizován jako on-line kurz v případě, že bude prodloužen nouzový stav i po 14. 2. 2021.

Soubor ke stažení: stáhnout

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).