registrovat se  


Novinka - Novinky ze Středočeské pobočky

Novinky ze Středočeské pobočky
30.8.2021

Vážení účastníci,

v poslední aktualitě jsme slibovali další novinky - od září máme pro realizaci kurzů zajištěnou druhou učebnu v Centru Langhans, v bezprostřední blízkosti Václavského náměstí. Věříme, že se vám budou nové prostory líbit.

Od minulého týdne jsme opět zahájili školící sezónu a v průběhu prázdnin jsme připravily kurzy až do konce roku 2021. Aktuálně školíme prezenčně (a některé kurzy vypisujeme v rámci celé organizace také v on-line podobě), v nejbližší době se můžete těšit na následující:

 

Datum konání

Název kurzu

Lektor

Místo konání

Variabilní symbol

31. 08. 2021

Úterý

Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy

Akreditováno u MV ČR: AK/PV-566/2012

Ing. Jiří Blažek

Praha 8 – Karlín

1520068

02. 09. 2021

Čtvrtek

Jak rozpoznat dítě se znaky CAN

Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0509-SP/PC

PhDr. Kateřina Fořtová

Praha 8 – Karlín

1521008

03. 09. 2021

Pátek

Obec a občanský zákoník (úvod do problematiky)

Akreditováno u MV ČR: AK/PV-530/2019 AK/VE-332/2019

JUDr. Luboš Průša

Praha 8 – Karlín

1520099

07. 09. 2021

Úterý

Obec a dlužník v insolvenci

Akreditováno u MV ČR: AK/PV-401/2020 AK/VE-271/2020

Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.

Praha 8 – Karlín

1521015

08. 09. 2021

Středa

Práce s bolestí klienta

Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0441-SP/PC/VP

Bc. Alena Košťáková

Praha 8 – Karlín

1521032

09. 09. 2021

Čtvrtek

Hranice klienta, hranice pracovníka

Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC

Lenka Šimková

Praha 8 – Karlín

1521022

13. 09. 2021

Pondělí

Zákon o některých přestupcích – praktická aplikace

Akreditováno u MV ČR: AK/PV-457/2020 AK/VE-309/2020

JUDr. Milan Cigánek, LL.M.

Praha 8 – Karlín

1521042

15. 09. 2021

Středa

Syndrom CAN – vhled do sociálně patologického fenoménu

Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0362-SP/VP

PhDr. Kateřina Fořtová

Praha 8 – Karlín

1520080

16. 9. 2021

Čtvrtek

Zjišťování názoru dítěte

Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0515-SP/VP

Mgr. Klára Moravcová

Praha 8 – Karlín

1521017

16. 9. 2021

Čtvrtek

Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti

Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0753-SP/VP

MUDr. Tereza Formánková

On-line

MS Teams

1521010

17. 9. 2021

Pátek

Zákon o sociálních službách – zaměření na nařízení EU o ochraně osobních údajů

Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0556-SP/PC/VP

Akreditováno u MV ČR: AK/PV-419/2019, AK/VE-269/2019

Mgr. Ilona Kolářová

Praha 8 – Karlín

1521014

20. 9. 2021

Pondělí

Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti

Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0597-SP/PC

MUDr. Alexandra Havlicová

Praha 8 – Karlín

1521027

22. 9. 2021

Středa

Životní prostředí – aktuální informace – ZPF, lesy, voda, ochrana ovzduší, odpady

Akreditováno u MV ČR: AK/PV-273/2020 AK/VE-184/2020

Mgr. Dominika Čermáková

Praha 8 – Karlín

1520118

23. 9. 2021

Čtvrtek

Identita dítěte v náhradní rodinné péči

Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0318-SP/PC

Mgr. Klára Moravcová

Praha 8 – Karlín

1521023

24. 9. 2021

Pátek

Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím

Akreditováno u MV ČR: AK/PV-336/2018 AK/VE-205/2018

Ing. Tomáš Matejov

Centrum Langhans

1521048

24. 9. 2021

Pátek

Investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb

Akreditováno u MV ČR: AK/PV-361/2014 AK/VE-149/2014

Ing. Jiří Blažek

Praha 8 – Karlín

1521049

29. – 30. 9. 2021

ST - ČT

Dluhové poradenství

Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0033-SP/PC

Akreditováno u MV ČR: AK/PV-744/2017 AK/VE-379/2017

Gabriela Šťastná

Praha 8 – Karlín

1521021

30. 9.

Čtvrtek

Zákon o matrikách, jménu a příjmení

Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019

Zdeňka Stránská

Centrum Langhans

1521044

1. 10.

Pátek

Předcházení školní neúspěšnosti žáka – spolupráce školy a rodiny v (po)rozvodové situaci

Akreditováno u MŠMT, č.j.: MSMT-15437/2019-2-711

Mgr. Milena Mikulková

Centrum Langhans

1521018

1. 10.

Pátek

Právní minimum pro úředníky

Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-369/2018

JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.

Praha 8 – Karlín

1521066

5. 10.

Úterý

Manipulace a konstruktivní sebeobrana – úvod do problematiky

Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0599-SP/PC

Akreditováno u MV ČR: AK/PV-517/2021 AK/VE-306/2021

Mgr. Vera Máchová

Centrum Langhans

1521072

5. 10.

Úterý

Pohřebnictví

Akreditováno u MV ČR: AK/PV-543/2016

ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD.

Praha 8 – Karlín

1521020

7. 10.

Čtvrtek

Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče

Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2019 AK/VE-170/2019

Hana Talli Hlubučková

Centrum Langhans

1521056

7. 10.

Čtvrtek

Sociální služby a sociální práce – aktuality a praxe

Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0069-SP/PC/VP

Mgr. Ilona Kolářová

Praha 8 – Karlín

1520120

8. 10.

Pátek

Agresivní chování a možnosti práce s klienty

Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0549-SP/PC

PhDr. Pavla Doležalová, PhD.

Centrum Langhans

1521070

8. 10.

Pátek

Skončení pracovního poměru úředníka

Akreditováno u MV ČR: AK/PV-208/2020 AK/VE-139/2020

JUDr. Jan Horecký, PhD.

Praha 8 – Karlín

1521074

12. 10.

Úterý

Veřejné prostranství obce a nakládání s ním

Akreditováno u MV ČR: AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017

JUDr. Miroslav Kubánek

Centrum Langhans

1521012

12. 10.

Úterý

Násilí v rodinách a co s ním

Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0252-SP/PC/VP

Akreditováno u MV ČR: AK/PV-513/2018 AK/VE-290/2018

PhDr.Lenka Průšová, PhD.

Praha 8 – Karlín

1521060

14. 10.

Čtvrtek

Pracovně právní odpovědnost při výkonu veřejné správy

Akreditováno u MV ČR: AK/PV-425/2020 AK/VE-290/2020

Jan Horecký

Praha 8 – Karlín

1521059

15. 10.

Pátek

Stavby v katastru nemovitostí

Akreditováno u MV ČR: AK/PV-298/2018 AK/VE-175/2018

Ing. František Málek

Praha 8 – Karlín

1521025

18. 10.

Pondělí

Projektová dokumentace a související činnosti v návaznosti na novelu stavebního zákona

Akreditováno u MV ČR: AK/PV-363/2018 AK/VE-216/2018

Ing. Jiří Blažek

Praha 8 – Karlín

1521050

 
 
Těšíme se na osobní setkání!
 
Ivana a Veronika ze Středočeské pobočky

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).