registrovat se  


Novinka - Středočeská pobočka se svou aktuální nabídkou kurzů

Středočeská pobočka se svou aktuální nabídkou kurzů
3.5.2022

Zdravíme ze středočeské pobočky!

Rádi bychom vás pozvali do Karlína, kde aktuálně školíme nejen v sídle organizace (Vítkova 10), ale také v druhé učebně na Karlínském náměstí 8, kterou máme zajištěnou v příjemných prostorách jazykové šloky Jipka - moje jazykovka. Kurzy máme povětšinou v prezenční podobě. Témata vybíráme tak, aby si to své našel každý zájemce.

A co aktuálně nabízíme? 

3.5.2022
Úterý
Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-86/2020 AK/VE-53/2020
Mgr. Petra Juřátková Praha 8 - Karlín Info
5.5.2022
Čtvrtek
PŘESUNUTO
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření) - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-149/2022 AK/VE-74/2022
Návaznost na rekodifikaci stavebního práva. Kurz proběhne v náhradním termínu 17. 5. 2022
Ing. Dana Potužníková, Ph.D. On-line (MS Teams) Info
5.5.2022
Čtvrtek
Veřejné zakázky malého rozsahu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-255/2017 AK/VE-139/2017
JUDr. Luboš Průša Praha 8 - Karlín Info
6.5.2022
Pátek
Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018
Mgr. František Málek Praha 8 - Karlín Info
6.5.2022
Pátek
PŘESUNUTO
Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0977-SP/PC
Kurz proběhne v náhradním termínu.
MUDr. Alexandra Havlicová Praha 8 - Karlín Info
10.5.2022
Úterý
OBSAZENO
Sebepoškozování, sebevraždy
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
Akreditace také u MV.
PhDr. Pavla Doležalová, PhD. Praha 8 - Karlín Info
10.5.2022
Úterý
Sociální bydlení v praxi veřejné správy
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-10/2020 AK/VE-8/2020
akreditace také u MPSV
Mgr. Kamil Hric, DiS.
Mgr. Josef Zdražil
Praha 8 - Karlín Info
12.5.2022
Čtvrtek
Vedení poradenského rozhovoru
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0395-SP/PC
Lenka Šimková Praha 8 - Karlín Info
13.5.2022
Pátek
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1437-SP/VP
Mgr. Věra Máchová Praha 8 - Karlín Info
13.5.2022
Pátek
Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-732/2016 AK/VE-388/2016
Zdeňka Stránská Praha 8 - Karlín Info
17.5.2022
Úterý
Zákon o spotřebních daních, zákon o povinném značení lihu a zákon o lihu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-487/2018 AK/VE-273/2018
NOVINKA
Ing. Naděžda Klewar Slavíková Praha 8 - Karlín Info
17.5.2022
Úterý
Základy teorie citové vazby v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0635-SP/VP
Mgr. Klára Moravcová Praha 8 - Karlín Info
18.5.2022
Středa
Strategické plánování pro ÚSC
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-411/2020 AK/VE-279/2020
PhDr. Alena Bauerová, PhD. Praha 8 - Karlín Info
19.5.2022
Čtvrtek
Daňový řád a jeho dopady na místní poplatky
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-335/2014 AK/VE-130/2014
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M. Praha 8 - Karlín Info
20.5.2022
Pátek
Selfmanagement
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1218-PC/PP/VP
NOVINKA. Náhradní termín za 17. 3. 2022.
Mgr. Jana Rambousková Praha 8 - Karlín Info
20.5.2022
Pátek
Krizová intervence u dětí a mladistvých
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1281-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová Praha 8 - Karlín Info
24.5.2022
Úterý
Zákon o některých přestupcích - praktická aplikace
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-457/2020 AK/VE-309/2020
JUDr. Milan Cigánek, LL.M. Praha 8 - Karlín Info
24.5.2022
Úterý
Svéprávnost a opatrovnictví
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1410-SP/PC
JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
Mgr. Jana Malá, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
26.5.2022
Čtvrtek
Nový zákon o odpadech
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-254/2021 AK/VE-144/2021
Ing. Barbora Tomčalová Praha 8 - Karlín Info
26.5.2022
Čtvrtek
Vodovody a kanalizace
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-180/2022 AK/VE-94/2022
Ing. Miloslava Melounová Praha 8 - Karlín Info
27.5.2022
Pátek
Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky
Neakreditováno
Náhradním termín za 21.4.2022
PhDr. Michaela Černá Praha 8 - Karlín Info
27.5.2022
Pátek
Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0557-SP/VP
JUDr. Renata Šínová, Ph.D. Praha 8 - Karlín Info

 

Těšíme se na viděnou :)

Veronika a Iva


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).