registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci

Typ Projekt
Program: Operační program zaměstnanost
Kontraktor: MPSV ČR
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 1.8.2016
Termín do: 31.7.2018
Cíle projektu/zakázky:
Cílem projektu je podpora profesního rozvoje a efektivního výkonu sociální práce ve správním obvodu obecních úřadů obcí s rozšířenou působnosti (ORP) a obcí s pověřeným úřadem (OPÚ). Prioritou projektu je vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců veřejné správy, zejména sociálních pracovníků odborů sociálních věcí městských úřadů a magistrátů, kteří se věnují přímé sociální práci s jednotlivci či s rodinami s dětmi.
 
Projekt se zaměřuje na rozvoj profesních odborných kompetencí sociálních pracovníků prostřednictvím jejich vzdělávání s cílem využít jejich nově získaných a posílených znalostí a dovedností ve prospěch rozvoje sociální práce v regionu, zejména přímé práce s klienty.
 
Další neméně důležitou prioritou projektu je vytvoření specifických odborných platforem, kde bude docházet k výměně informací, zkušeností a dobrých praxí, což ve výsledku přinese efektivnější výkon sociální práce s klienty.
Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:
Projekt umožňuje cílové skupině rozvoj znalostí, dovedností a sdílení dobrých praxí v oblasti přímé práce s klienty prostřednictvím vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech, aktivního zapojení do platforem k dílčím tématům a supervizní podpory. V rámci projektu bude vytvořen Sborník dobré praxe, který bude prezentován na závěrečné konferenci projektu.
Aktivity:

1)    Vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech

2)    Vytvoření odborných platforem pro výměnu informací, sdílení a šíření zkušeností a příkladů dobré praxe

3)    Supervize

4)    Závěrečná konference 

Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Kotěšovská
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ano
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).