registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázkuDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
4.2.2020
Úterý
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-34/2018 AK/VE-22/2018
JUDr. Eva Kuzmová
Chodov Info
12.2.2020
Středa
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-456/2017 AK/VE-254/2017
JUDr. Luboš Průša
Rýmařov Info
18.2.2020
Úterý
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
JUDr. Eva Kuzmová
Nové Sedlo Info
18.2.2020
Úterý
Vnitřní účetní směrnice
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-236/2016 AK/PV-424/2016
Olga Sloupová
Jilemnice Info
21.2.2020
Pátek
Jak si udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0397-SP/PC/PP/VP
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Přerov Info
25.2.2020
Úterý
Jak si udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0397-SP/PC/PP/VP
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Olomouc Info
27.2.2020
Čtvrtek
Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0462-SP/VP
Mgr. Radka Pešlová
Uherské Hradiště Info
3.3.2020
Úterý
Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-442/2014 AK/VE-187/2014
Ing. Barbora Tomčalová
Jilemnice Info
5.3.2020
Čtvrtek
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
PhDr. Michaela Černá
Jilemnice Info
10.3.2020
Úterý
Orgány obcí a jejich pravomoci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-591/2019 AK/VE-367/2019
Ing. Miroslav Veselý
Nové Sedlo Info
12.3.2020
Čtvrtek
Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0608-SP/PC/VP
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Praha 9 - Letňany Info
17.3.2020
Úterý
Evidence obyvatel v práci ohlašoven
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-325/2018 AK/VE-192/2018
Zdeňka Stránská
Jilemnice Info
19.3.2020
Čtvrtek
Jak čelit syndromu vyhoření
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0583-SP/PC
PhDr. Helena Kalábová, PhD.
Přerov Info
19.3.2020
Čtvrtek
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0414-SP/PC
PhDr. Dana Vrabcová
Olomouc Info
20.3.2020
Pátek
Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2017 AK/VE-158/2017
PhDr. Michaela Černá
Vejprty Info
20.3.2020
Pátek
Praktický výkon finanční kontroly
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-184/2018 AK/VE-105/2018
včetně novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, účinné od 1.1.2020
Olga Sloupová
Rýmařov Info
24.3.2020
Úterý
Efektivní hospodaření měst a obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-520/2013 AK/VE-345/2013
Ing. Jaroslava Kypetová, PhD.
Chodov Info
31.3.2020
Úterý
Místní poplatky obcí - aktuálně
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-331/2018 AK/VE-201/2018
Vlastimil Veselý
Nové Sedlo Info
7.4.2020
Úterý
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Olga Sloupová
Jilemnice Info
17.4.2020
Pátek
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0820-SP/PC
PhDr. Eva Maierová, PhD.
Přerov Info
21.4.2020
Úterý
Jak identifikovat oběť domácího násilí
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0586-SP/PC/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Praha 9 - Letňany Info
30.4.2020
Čtvrtek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Zdeňka Stránská
Jilemnice Info
5.5.2020
Úterý
Školení pro správce hřbitovů
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-651/2017 AK/VE-341/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Jilemnice Info
15.5.2020
Pátek
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1461-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Karviná Info
21.5.2020
Čtvrtek
Novinářská praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-81/2014
PhDr. Michaela Černá
Jilemnice Info
2.6.2020
Úterý
Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-388/2016 AK/PV-732/2016
Zdeňka Stránská
Jilemnice Info
4.6.2020
Čtvrtek
Komunikační dovednosti v návaznosti na jednání s rodiči ve sporu
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0138-SP
Mgr. Elena Mešková
Olomouc Info
5.6.2020
Pátek
Sociální práce s manipulativním rodičem
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0464-SP/PC/VP
Bc. Alena Reitmayerová
Přerov Info
12.6.2020
Pátek
Jak motivovat klienta ke změně
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0137-SP/PC
Mgr. Rostislav Honus
Přerov Info
12.6.2020
Pátek
Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2017 AK/VE-158/2017
PhDr. Michaela Černá
Chomutov Info
15.10.2020
Čtvrtek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0781-SP/PC/VP
PhDr. Eva Maierová, PhD.
Praha 9 - Letňany Info
15.10.2020
Čtvrtek
Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0135-SP
Mgr. Elena Mešková
PhDr. Dana Vrabcová
Přerov Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).