registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
3.12.2020
Čtvrtek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016

Brno Info
20.11.2020
Pátek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0781-SP/PC/VP
náhradní termín za 24.8.
PhDr. Eva Aigelová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
3.11.2020
Úterý
Živnostenský zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-81/2018 AK/VE-49/2018
Mgr. Věra Babšická
Cheb Info
4.2.2021
Čtvrtek
Strategické řízení v podmínkách veřejné správy - plánování, realizace, vyhodnocování a aktualizace plánů
Neakreditováno
PhDr. Alena Bauerová, PhD.
Olomouc Info
5.2.2021
Pátek
Strategické řízení v podmínkách veřejné správy - plánování, realizace, vyhodnocování a aktualizace plánů
Neakreditováno
PhDr. Alena Bauerová, PhD.
Ostrava Info
13.10.2020
Úterý
Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
Neakreditováno
PhDr. Vojtěch Bednář
Brno Info
7.12.2020
Pondělí
Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
Neakreditováno
PhDr. Vojtěch Bednář
Ostrava Info
12.11.2020
Čtvrtek
Pozemní komunikace a předpisy související
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-631/2018 AK/VE-365/2018
Ing. Jiří Blažek
Karlovy Vary Info
21.10.2020
Středa
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Ing. Jiří Blažek
Praha 8 - Karlín Info
7.10.2020
Středa
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-4/2018 AK/VE-3/2018
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
18.12.2020
Pátek
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-4/2018 AK/VE-3/2018
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Brno Info
13.11.2020
Pátek
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
náhradní termín za 17. 4.
PhDr. Michaela Černá
Praha 8 - Karlín Info
18.11.2020
Středa
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
Kurz přesunut z termínu 30.10.2020
PhDr. Michaela Černá
Brno Info
2.10.2020
Pátek
ZRUŠENO
Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky
Neakreditováno
PhDr. Michaela Černá
Ostrava Info
12.11.2020
Čtvrtek
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
PhDr. Michaela Černá
Olomouc Info
13.11.2020
Pátek
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
PhDr. Michaela Černá
Ostrava Info
24.11.2020
Úterý
Poradenství obce ve věci opatrovnictví fyzické osoby
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-565/2012
Bc. Veronika Čtvrtlíková
Ostrava Info
2.10.2020
Pátek
ZRUŠENO
Poradenství obce ve věci opatrovnictví fyzické osoby
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-565/2012
Bc. Veronika Čtvrtlíková
Brno Info
10.12.2020
Čtvrtek
Sebepoškozování, sebevraždy
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Brno Info
23.10.2020
Pátek
Agresivní chování a možnosti práce s klienty
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0549-SP/PC
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
15.10.2020
Čtvrtek
Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0608-SP/PC/VP
Kurz přednáší dvě lektorky
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Karlovy Vary Info
26.11.2020
Čtvrtek
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Olomouc Info
27.11.2020
Pátek
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Ostrava Info
9.10.2020
Pátek
České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky v příkladech - vlastní kapitál
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-156/2019 AK/VE-94/2019
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z termínu 23. 4. 2020 a 11.9.2020
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
5.11.2020
Čtvrtek
Účetnictví ÚSC z pohledu externího auditora
Neakreditováno
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z termínu 4.6.2020
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
10.12.2020
Čtvrtek
Daň z příjmu obcí a příspěvkových organizací
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-100/2015
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
12.11.2020
Čtvrtek
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0044SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
26.11.2020
Čtvrtek
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0044SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
8.10.2020
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
5.11.2020
Čtvrtek
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0820-SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
10.12.2020
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0753-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Karlovy Vary Info
9.10.2020
Pátek
Zjišťování názoru dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0515-SP/VP
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z termínu 5.5.2020
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
23.10.2020
Pátek
Potřeby dítěte a jejich naplnění
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0511-SP/PC
Kurz akreditován i u MV ČR, kurz přesunut z termínu 23.6.2020
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
3.11.2020
Úterý
Potřeby dítěte a jejich naplnění
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0511-SP/PC
PhDr. Kateřina Fořtová
Plzeň Info
14.10.2020
Středa
OBSAZENO
Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0362-SP/VP
náhrada za 4.6.
PhDr. Kateřina Fořtová
Praha 8 - Karlín Info
8.12.2020
Úterý
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0252-SP/PC/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Plzeň Info
20.11.2020
Pátek
Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0362-SP/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
6.11.2020
Pátek
Dítě jako oběť
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0979-SP/PC/VP
Novinka
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
11.12.2020
Pátek
Dítě jako pachatel
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0980-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
12.11.2020
Čtvrtek
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-563/2018 AK/VE-316/2018
NÁHRADA ZA 17.6. 2020
Ing. Tomáš Hellmuth, CSc.
Ing. Dana Potužníková
Praha 8 - Karlín Info
26.11.2020
Čtvrtek
Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2019 AK/VE-170/2019
Hana Talli Hlubučková
Plzeň Info
3.12.2020
Čtvrtek
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-34/2017 AK/PV-50/2017
Hana Talli Hlubučková
Praha 8 - Karlín Info
15.10.2020
Čtvrtek
Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-337/2016 AK/PV-638/2016
Hana Talli Hlubučková
Olomouc Info
16.10.2020
Pátek
Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-337/2016 AK/PV-638/2016
Hana Talli Hlubučková
Ostrava Info
3.12.2020
Čtvrtek
Pracovní právo aktuálně
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-109/2018 AK/VE-64/2018
JUDr. Jan Horecký, PhD.
Plzeň Info
11.11.2020
Středa
Skončení pracovního poměru úředníka
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-208/2020 AK/VE-139/2020
Nový kurz
JUDr. Jan Horecký, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
6.10.2020
Úterý
Sociální bydlení v praxi veřejné správy
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0563-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Kamil Hric, DiS.
Mgr. Josef Zdražil
Brno Info
29.10.2020
Čtvrtek
Kronikářská praxe I.
Neakreditováno
Mgr. Tomáš Hromádka
Ostrava Info
30.10.2020
Pátek
Kronikářská praxe I.
Neakreditováno
Mgr. Tomáš Hromádka
Olomouc Info
30.11.2020
Pondělí
Zásahy do významných krajinných prvků a ukládání biologického hodnocení (novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-263/2020 AK/VE-175/2020
novinka
Ing. Petra Huislová
Ing. Jan Ureš
Praha 8 - Karlín Info
15.12.2020
Úterý
Životní prostředí - aktuální informace - ZPF, lesy, voda, ochrana ovzduší, odpady
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-273/2020 AK/VE-184/2020
novinka
Ing. Petra Huislová
Ing. Dominika Kobzová
Praha 8 - Karlín Info
6.11.2020
Pátek
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017
PhDr. Jitka Janečková
Plzeň Info
5.11.2020
Čtvrtek
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-354/2017 AK/VE-194/2017
Včetně informací k GDPR.
Mgr. Jiří Jarema
Ostrava Info
20.10.2020
Úterý
Právní instituty dle zákona o silničním provozu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-119/2020 AK/VE-76/2020
Nový termín realizace (původní termín 12. 5. 2020)
Mgr. Petra Juřátková
Ostrava Info
27.10.2020
Úterý
Pojem provozovatel vozidla v souvislosti zákonů č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-202/2020 AK/VE-135/2020
Novinka
Mgr. Petra Juřátková
Ostrava Info
10.11.2020
Úterý
Přestupkové řízení dle zákona o silniční dopravě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-272/2020 AK/VE-183/2020
NOVINKA
Mgr. Petra Juřátková
Ostrava Info
26.10.2020
Pondělí
Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-86/2020 AK/VE-53/2020
Mgr. Petra Juřátková
Praha 8 - Karlín Info
5.10.2020
Pondělí
ADHD - výchovné působení
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0205-SP/PC
náhrada za 18.6.
PhDr. Helena Kalábová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
14.10.2020
Středa
Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0251-SP/PC/VP
PhDr. Helena Kalábová, PhD.
Olomouc Info
3.11.2020
Úterý
Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1432-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Markéta Klečková
Lenka Šimková
Brno Info
8.12.2020
Úterý
Životní prostředí - aktuální informace - ZPF, lesy, voda, ochrana ovzduší, odpady
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-273/2020 AK/VE-184/2020
Ing. Dominika Kobzová
Cheb Info
22.10.2020
Čtvrtek
Český jazyk v úřední praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-436/2016
NÁHRADNÍ TERMÍN. KURZ PŘESUNUT Z 2.6.2020
Mgr. Petra Koktavá
Brno Info
25.11.2020
Středa
Sociální služby a sociální práce - aktuality a praxe
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0069-SP/PC/VP
Mgr. Ilona Kolářová
Praha 8 - Karlín Info
14.1.2021
Čtvrtek
Sociální šetření
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0334-SP
Mgr. Ilona Kolářová
Praha 8 - Karlín Info
19.11.2020
Čtvrtek
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0324-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Ostrava Info
14.12.2020
Pondělí
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0324-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Olomouc Info
23.10.2020
Pátek
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-543/2016
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Plzeň Info
26.11.2020
Čtvrtek
Školení pro správce hřbitovů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-651/2017 AK/VE-341/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Brno Info
30.10.2020
Pátek
Vodní zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z 13.5. 2020 Lektor - Ing. Michal Krátký
Ing. Michal Krátký
Brno Info
15.10.2020
Čtvrtek
Vodní zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018
náhrada za 9.4.
Ing. Michal Krátký
Praha 8 - Karlín Info
10.11.2020
Úterý
Vodní zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018
Ing. Michal Krátký
Plzeň Info
20.10.2020
Úterý
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
15.12.2020
Úterý
Zákon o obcích a změny dalších právních předpisů s dopadem do každodenní praxe obcí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-521/2018 AK/VE-296/2018
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
19.11.2020
Čtvrtek
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017
JUDr. Miroslav Kubánek
Olomouc Info
3.12.2020
Čtvrtek
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Ostrava Info
17.12.2020
Čtvrtek
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
8.1.2021
Pátek
Správní trestání na úseku stavebního řádu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-225/2017 AK/VE-124/2017
JUDr. Eva Kuzmová
Praha 8 - Karlín Info
13.11.2020
Pátek
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
JUDr. Eva Kuzmová
Brno Info
18.12.2020
Pátek
Správní řád ve vazbě na stavební zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-74/2019 AK/VE-45/2019
JUDr. Eva Kuzmová
Praha 8 - Karlín Info
20.11.2020
Pátek
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
JUDr. Eva Kuzmová
Ostrava Info
4.12.2020
Pátek
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-458/2017 AK/VE-256/2017
JUDr. Eva Kuzmová
Plzeň Info
15.10.2020
Čtvrtek
OBSAZENO
Řešení konfliktních situací
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0553-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
16.10.2020
Pátek
Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1244-PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
12.11.2020
Čtvrtek
Techniky asertivního jednání pro pracovníky ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-89/2015 AK/VE-64/2015
NAPOSLEDY S AKREDITACÍ MV ČR
Mgr. Věra Máchová
Karlovy Vary Info
20.10.2020
Úterý
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1461-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
24.11.2020
Úterý
Stres v práci pracovníka v sociálních službách včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1430-PC/VP
NOVINKA
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
8.12.2020
Úterý
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1437-SP/VP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
9.10.2020
Pátek
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0150-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
27.11.2020
Pátek
Specifika sociální komunikace v gerontologii
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0207-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
17.12.2020
Čtvrtek
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1461-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
22.10.2020
Čtvrtek
Specifika sociální komunikace v gerontologii
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0207-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
10.11.2020
Úterý
Specifika sociální komunikace v gerontologii
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0207-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Olomouc Info
10.12.2020
Čtvrtek
Techniky asertivního jednání pro pracovníky ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-89/2015 AK/VE-64/2015
Poslední možnost absolvování tohoto tématu v akreditaci MVČR
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
13.11.2020
Pátek
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1437-SP/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
12.10.2020
Pondělí
OBSAZENO
Stavby v katastru nemovitostí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-298/2018 AK/VE-175/2018
náhrada za 28.5.
Mgr. František Málek
Praha 8 - Karlín Info
23.10.2020
Pátek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Mgr. František Málek
Karlovy Vary Info
3.12.2020
Čtvrtek
Stavby v katastru nemovitostí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-298/2018 AK/VE-175/2018
Mgr. František Málek
Plzeň Info
22.10.2020
Čtvrtek
Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018
Mgr. František Málek
Plzeň Info
12.11.2020
Čtvrtek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Mgr. František Málek
Brno Info
14.1.2021
Čtvrtek
Stavební právo - aktuální změny a praxe po novele stavebního zákona
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-10/2018 AK/VE-6/2018
Mgr. František Málek
Olomouc Info
15.1.2021
Pátek
Stavební právo - aktuální změny a praxe po novele stavebního zákona
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-10/2018 AK/VE-6/2018
Mgr. František Málek
Ostrava Info
6.11.2020
Pátek
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-336/2018 AK/VE-205/2018
Ing. Tomáš Matejov
Brno Info
3.11.2020
Úterý
Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0360-SP
Mgr. Jitka Měřínská
Olomouc Info
1.10.2020
Čtvrtek
OBSAZENO
Včasná detekce rizikového chování dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0978-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Ostrava Info
15.10.2020
Čtvrtek
OBSAZENO
Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1451-SP/PC/VP
NOVINKA
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
1.10.2020
Čtvrtek
Identita dítěte v náhradní rodinné péči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0318-SP/PC
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z termínu 7.5.2020
Mgr. Klára Moravcová
Brno Info
5.11.2020
Čtvrtek
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0071-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
3.12.2020
Čtvrtek
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0071-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Brno Info
11.12.2020
Pátek
Podpora efektivního rodičovství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0321-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Ostrava Info
8.10.2020
Čtvrtek
Výkon státního odborného dozoru a státní správy v přenesené působnosti dopravními úřady na úseku silniční dopravy
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-131/2018 AK/VE-77/2018
Mgr. Jana Nádvorníková
Ostrava Info
4.12.2020
Pátek
Jak motivovat klienta ke změně
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0137-SP/PC
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Brno Info
10.11.2020
Úterý
Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0562-SP/PC
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z 14.5.2020
Dipl.-Übers. Markéta Nováková
Mgr. Pavla Poláková
Brno Info
13.10.2020
Úterý
Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0562-SP/PC
Dipl.-Übers. Markéta Nováková
Mgr. Pavla Poláková
Karlovy Vary Info
6.10.2020
Úterý
ZRUŠENO
Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0562-SP/PC
Dipl.-Übers. Markéta Nováková
Mgr. Pavla Poláková
Olomouc Info
9.10.2020
Pátek
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0981-SP/PC/VP
Nový termín realizace (původní termín 17. 3. 2020). Kurz akreditován i u MV ČR.
JUDr. Věra Novotná
Ostrava Info
2.10.2020
Pátek
Pěstounská péče
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0463-SP
JUDr. Věra Novotná
Karlovy Vary Info
22.10.2020
Čtvrtek
OBSAZENO
Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0369-SP
NOVINKA
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
13.11.2020
Pátek
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0133/SP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
16.10.2020
Pátek
Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0369-SP
NOVINKA
JUDr. Věra Novotná
Brno Info
27.10.2020
Úterý
Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0369-SP
JUDr. Věra Novotná
Praha 8 - Karlín Info
6.11.2020
Pátek
Správní řízení v praxi sociálně-právní ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0049/SP/VP
JUDr. Věra Novotná
Praha 8 - Karlín Info
1.12.2020
Úterý
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0981-SP/PC/VP
JUDr. Věra Novotná
Praha 8 - Karlín Info
18.11.2020
Středa
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Ing. Jiří Nowák
Praha 8 - Karlín Info
27.11.2020
Pátek
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Ing. Jiří Nowák
Brno Info
30.10.2020
Pátek
Právní rámec inkluzivního jednání: časté problémy
Akreditováno u MŠMT: Č.j.:MSMT-10646/2020-6-417
NOVINKA
Mgr. Lucie Obrovská, Ph.D.
Brno Info
11.12.2020
Pátek
Právní rámec inkluzivního jednání: časté problémy
Akreditováno u MŠMT: Č.j.:MSMT-10646/2020-6-417
nový kurz
Mgr. Lucie Obrovská, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
3.12.2020
Čtvrtek
Jak rozpoznat dítě se znaky CAN
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0509-SP/PC
Mgr. Peter Oroszy
Ostrava Info
21.10.2020
Středa
Základy krizové intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0140-SP/PC
Mgr. Peter Oroszy
Olomouc Info
8.10.2020
Čtvrtek
Obecné a technické požadavky na výstavbu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-564/2018 AK/VE-317/2018
Ing. Jindřich Pater
Brno Info
30.9.2020
Středa
ZRUŠENO
Dozory - autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka, koordinace BOZP na staveništi
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-606/2019 AK/VE-377/2019
Ing. Jindřich Pater
Olomouc Info
23.11.2020
Pondělí
Novela stavebního zákona a připravovaná Rekodifikace stavebního práva
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-48/2020 AK/VE-32/2020
Ing. Jindřich Pater
Praha 8 - Karlín Info
24.11.2020
Úterý
Odpovědnost pracovníka a opatrovníka při práci s klientem (v závislosti, bez domova, nebo při sklonech k agresivitě)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0068-SP/PC/VP
Mgr. Radka Pešlová
Praha 8 - Karlín Info
8.12.2020
Úterý
Zákon o sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0320-SP/PC/VP
(vč. informací k plánované novele, o které s jistotou nemůžeme říci, že bude); Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Radka Pešlová
Ostrava Info
11.2.2021
Čtvrtek
Podpora osoby sociálně a duševně slabé
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0604-SP/PC/VP
Mgr. Radka Pešlová
Ostrava Info
11.3.2021
Čtvrtek
Podpora osoby sociálně a duševně slabé
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0604-SP/PC/VP
Mgr. Radka Pešlová
Olomouc Info
15.12.2020
Úterý
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Mgr. Jana Polívková Vraná
Plzeň Info
16.10.2020
Pátek
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-334/2014 AK/VE-129/2014
náhrada za 16.4.
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
13.10.2020
Úterý
Zákon o obcích a změny dalších právních předpisů s dopadem do každodenní praxe obcí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-521/2018 AK/VE-296/2018
JUDr. Luboš Průša
Karlovy Vary Info
1.12.2020
Úterý
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-334/2014 AK/VE-129/2014
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
24.11.2020
Úterý
Zákon o zadávání veřejných zakázek
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AKI./PV-311/2004
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
12.11.2020
Čtvrtek
Obec a občanský zákoník (úvod do problematiky)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-530/2019 AK/VE-332/2019
JUDr. Luboš Průša
Brno Info
26.11.2020
Čtvrtek
Obec a občanský zákoník (úvod do problematiky)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-530/2019 AK/VE-332/2019
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
9.10.2020
Pátek
Zákon o obcích a změny dalších právních předpisů s dopadem do každodenní praxe obcí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-521/2018 AK/VE-296/2018
JUDr. Luboš Průša
Jilemnice Info
19.11.2020
Čtvrtek
OBSAZENO
Dítě jako pachatel
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0980-SP/PC/VP
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z 21.5.2020
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Brno Info
29.10.2020
Čtvrtek
Dítě jako oběť
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0979-SP/PC/VP
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z 21.5. 2020
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Brno Info
13.10.2020
Úterý
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0252-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Ostrava Info
24.11.2020
Úterý
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0252-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Olomouc Info
5.11.2020
Čtvrtek
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-277/2019 AK/VE-162/2019
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z termínu 11.9. 2020
Mgr. Jan Schwaller
Brno Info
1.12.2020
Úterý
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017
Mgr. Jan Schwaller
Brno Info
21.1.2021
Čtvrtek
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017
Mgr. Jan Schwaller
Praha 8 - Karlín Info
11.2.2021
Čtvrtek
Spisová služba
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-372/2017 AK/VE-205/2017
Mgr. Jan Schwaller
Praha 8 - Karlín Info
27.10.2020
Úterý
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
NOVINKA
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Brno Info
19.11.2020
Čtvrtek
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Praha 8 - Karlín Info
12.11.2020
Čtvrtek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Zdeňka Stránská
Plzeň Info
11.12.2020
Pátek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Zdeňka Stránská
Brno Info
10.12.2020
Čtvrtek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Zdeňka Stránská
Olomouc Info
14.10.2020
Středa
Účetní závěrka aktuálně
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-114/2020 AK/VE-73/2020
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Brno Info
16.10.2020
Pátek
Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví - základní seminář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-498/2019 AK/VE-313/2019
On-line seminář: 2 x 3 vyučovací hodiny, s krátkou přestávkou
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Info
8.10.2020
Čtvrtek
OBSAZENO
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
NOVINKA
Lenka Šimková
Plzeň Info
17.12.2020
Čtvrtek
Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0557-SP/VP
JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
Brno Info
1.10.2020
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0033-SP/PC
Informace k lex COVID - dopady opatření v praxi
Mgr. Gabriela Šťastná
Plzeň Info
8.10.2020
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0033-SP/PC
Kurz je akreditován i u MV ČR
Mgr. Gabriela Šťastná
Brno Info
15.10.2020
Čtvrtek
Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-442/2014 AK/VE-187/2014
NÁHRADNÍ TERMÍN. KURZ PŘESUNUT Z 26. 5. 2020
Ing. Barbora Tomčalová
Brno Info
10.12.2020
Čtvrtek
Zásahy do významných krajinných prvků a ukládání biologického hodnocení (novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-263/2020 AK/VE-175/2020
Novinka
Ing. Jan Ureš
Plzeň Info
19.11.2020
Čtvrtek
Orgány obcí a jejich pravomoci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-591/2019 AK/VE-367/2019
Ing. Miroslav Veselý
Plzeň Info
16.12.2020
Středa
Orgány obcí a jejich pravomoci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-591/2019 AK/VE-367/2019
novinka
Ing. Miroslav Veselý
Praha 8 - Karlín Info
3.11.2020
Úterý
Základy sociální práce ve sporech rodičů o děti
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0711-PC/SP/VP/PP
náhradní termín za 28.4.
PhDr. Dana Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
8.10.2020
Čtvrtek
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0414-SP/PC
PhDr. Dana Vrabcová
Karlovy Vary Info
6.11.2020
Pátek
Sociální práce ve sporech rodičů o děti - jak posílit rodiče ve spolupráci
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0743-SP
PhDr. Dana Vrabcová
Brno Info
13.10.2020
Úterý
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0414-SP/PC
PhDr. Dana Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
10.11.2020
Úterý
Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0139-SP/VP
PhDr. Dana Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
1.12.2020
Úterý
Specifika práce s romskou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0182-SP/PC/VP
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
27.10.2020
Úterý
Identita dítěte v náhradní rodinné péči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0318-SP/PC
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Plzeň Info
20.11.2020
Pátek
Zákon o registru smluv
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-644/2018 AK/VE-371/2018
JUDr. Simeona Zikmundová
Plzeň Info
13.11.2020
Pátek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
JUDr. Simeona Zikmundová
Karlovy Vary Info
27.11.2020
Pátek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
Vhodné i pro nově ustanovené krajské orgány
JUDr. Simeona Zikmundová
Plzeň Info
22.10.2020
Čtvrtek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
JUDr. Simeona Zikmundová
Praha 8 - Karlín Info
9.12.2020
Středa
Zákon o registru smluv
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-644/2018 AK/VE-371/2018
JUDr. Simeona Zikmundová
Praha 8 - Karlín Info
20.10.2020
Úterý
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
JUDr. Simeona Zikmundová
Brno Info
6.10.2020
Úterý
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Plzeň Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).