registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
16.6.2022
Čtvrtek
Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních a sociálních služeb
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0793-SP/PC
Mgr. Ondřej Pavelek, Ph.D.
Brno Info
9.6.2022
Čtvrtek
Sociální pohřby, správa hřbitova
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
Kurz přesunut z termínu 25.1.2022
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Brno Info
17.6.2022
Pátek
Vedení matrik
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-42/2017 AK/VE-33/2017
Zdeňka Stránská
Brno Info
22.9.2022
Čtvrtek
Vodovody a kanalizace
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-180/2022 AK/VE-94/2022
NOVINKA -
Ing. Miloslava Melounová
Brno Info
26.5.2022
Čtvrtek
Práce s klienty v dluhové pasti
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1047-SP/PC
NOVINKA
Mgr. Gabriela Šťastná
Brno Info
24.5.2022
Úterý
Sociální práce ve sporech rodičů o děti - jak posílit rodiče ve spolupráci
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0743-SP
Změna termínu- kurz přesunut z 3.5. na 24.5. 2022
PhDr. Dana Vrabcová
Brno Info
17.5.2022
Úterý
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
Lenka Šimková
Brno Info
17.5.2022
Úterý
Jednání s klienty se specifickými projevy v chování a se zvláštními potřebami v komunikaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1225-SP/PC/PP/VP
NOVINKA
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
19.5.2022
Čtvrtek
Hledání vnitřní motivace klienta ke změně: nejen o motivačních rozhovorech
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0398-SP/PC/PP/VP
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Brno Info
19.5.2022
Čtvrtek
Správní řád - aktuality a praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-135/2017 AK/VE-78/2017
JUDr. Luboš Průša
Brno Info
26.5.2022
Čtvrtek
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0071-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Brno Info
27.5.2022
Pátek
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Brno Info
20.5.2022
Pátek
Spisová služba ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-564/2012
Mgr. Jan Schwaller
Brno Info
24.5.2022
Úterý
Organizace případových a intraktivních konferencí aneb Jak zlepšit jejich praxi?
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1279-SP/PC/VP
NOVINKA
Bc. Veronika Kandelová
Mgr. Markéta Klečková
Brno Info
2.6.2022
Čtvrtek
Základní principy krizové intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0798-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
7.6.2022
Úterý
Obec a dlužník v insolvenci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-401/2020 AK/VE-271/2020
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Brno Info
9.6.2022
Čtvrtek
Práce s bolestí klienta
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0441-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Brno Info
10.6.2022
Pátek
Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1445-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Brno Info
14.6.2022
Úterý
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Ing. Tomáš Matejov
Brno Info
21.6.2022
Úterý
Svéprávnost a opatrovnictví
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1410-SP/PC
JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
Brno Info
30.6.2022
Čtvrtek
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1461-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
7.6.2022
Úterý
Náhradní rodinná péče a identita dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0606-SP/PC/VP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Brno Info
21.6.2022
Úterý
Dozory - autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka, koordinace BOZP na staveništi
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-606/2019 AK/VE-377/2019
Ing. Jindřich Pater
Brno Info
23.6.2022
Čtvrtek
Základy psychopatologie pro pracovníky v přímém kontaktu s klientem
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0555-SP/PC/PP/VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Brno Info
14.6.2022
Úterý
Úvod do práce s rodinou z odlišného sociokulturního prostředí
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0510-SP/PC/VP
Mgr. Elena Mešková
Brno Info
20.5.2022
Pátek
Ochrana zemědělské půdy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-671/2018 AK/VE-354/2018
NOVINKA
Ing. Eva Procházková
Brno Info
3.6.2022
Pátek
Nový zákon o odpadech
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-254/2021 AK/VE-144/2021
Ing. Barbora Tomčalová
Brno Info
23.6.2022
Čtvrtek
Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-706/2016 AK/VE-376/2016
Ing. Ivana Kotrčová
Brno Info
28.6.2022
Úterý
Živnostenský zákon
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-81/2018 AK/VE-49/2018
Mgr. Věra Babšická
Brno Info
18.5.2022
Středa
ZRUŠENO
Předcházení školní neúspěšnosti žáka-spol. školy a rodiny v (po)rozvodové situaci
Akreditováno u MŠMT: Č.j.:MSMT-15437/2019-2-711
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
17.6.2022
Pátek
Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0559-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
27.5.2022
Pátek
Selfmanagement
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1218-PC/PP/VP
NOVINKA
Mgr. Jana Rambousková
Brno Info
24.6.2022
Pátek
Psychická zátěž a stres v pomáhajících profesích
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0486-SP/PC/PP/VP
Kurz bude realizován v omezeném počtu účastníků (max. 10 účastníků)
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Brno Info
16.6.2022
Čtvrtek
Účetnictví z pohledu externího auditora
Neakreditováno
Připravujeme akreditaci u MV ČR
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
2.6.2022
Čtvrtek
Provázení rodin v krizi, v rozvodu, po rozvodu v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0229-SP/PC
NOVINKA
Bc. Veronika Čtvrtlíková
Soňa Janovská
Brno Info
10.6.2022
Pátek
Jak efektivně komunikovat s veřejností, vytvářet partnerství a dosahovat cílů
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-412/2022 AK/VE-193/2022
NOVINKA
PhDr. Alena Bauerová, PhD.
Brno Info
23.8.2022
Úterý
Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1044-SP/VP
Mgr. Radka Pešlová
Brno Info
26.8.2022
Pátek
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0132-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
30.8.2022
Úterý
Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-147/2018 AK/VE-89/2018
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
30.8.2022
Úterý
Hanobení mrtvých lidských těl a navazující přestupky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-518/2021 AK/VE-307/2021
NOVINKA
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Brno Info
23.8.2022
Úterý
Kronikářská praxe I
Neakreditováno
Mgr. Tomáš Hromádka
Brno Info
26.8.2022
Pátek
Patologické vztahy - šikana (mobbing) na pracovišti
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0301-SP/PC
NOVINKA
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Brno Info
26.5.2022
Čtvrtek
Správní řád - aktuality a praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-135/2017 AK/VE-78/2017
JUDr. Luboš Průša
Karlovy Vary Info
17.6.2022
Pátek
Projektová dokumentace a související činnosti v návaznosti na novelu stavebního zákona
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-363/2018 AK/VE-216/2018
Ing. Jiří Blažek
Karlovy Vary Info
26.5.2022
Čtvrtek
Orientace v tématu duševních chorob a závislostí
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1278-SP/PC
NOVINKA - poslední 2 volná místa
MUDr. Tereza Formánková
Karlovy Vary Info
17.6.2022
Pátek
Dávky pro osoby se zdravotním postižením - aktuality a nejčastější situace v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1046-SP/PC/PP/VP
NOVINKA
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Karlovy Vary Info
3.11.2022
Čtvrtek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Mgr. František Málek
Olomouc Info
24.5.2022
Úterý
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0132-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Olomouc Info
23.6.2022
Čtvrtek
Czech POINT v praxi úřadů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-527/2018 AK/VE-297/2018
Nový termín realizace (původní termín 11. 1. 2021)
Mgr. Ida Kárná, MPA
Olomouc Info
2.6.2022
Čtvrtek
Spisová služba ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-564/2012
Nový termín realizace (původní termín 15. 3. 2022)

Olomouc Info
28.6.2022
Úterý
Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-147/2018 AK/VE-89/2018
JUDr. Miroslav Kubánek
Olomouc Info
26.5.2022
Čtvrtek
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1041-SP/PC
PhDr. Dana Vrabcová
Olomouc Info
19.5.2022
Čtvrtek
ZRUŠENO
Zvládání emocí a nátlakových technik při práci s klientem
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1049-SP/PC/VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Olomouc Info
2.6.2022
Čtvrtek
Zákon o registru smluv
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-644/2018 AK/VE-371/2018
Nový termín realizace (původní termín 12. 5. 2022)
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
Olomouc Info
30.6.2022
Čtvrtek
Novela stavebního zákona a připravovaná Rekodifikace stavebního práva
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-48/2020 AK/VE-32/2020
Včetně novinek, které se mají objevit v očekávané novele zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
Ing. Jindřich Pater
Olomouc Info
7.6.2022
Úterý
Živnostenský zákon
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-81/2018 AK/VE-49/2018
Mgr. Věra Babšická
Olomouc Info
24.5.2022
Úterý
Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-86/2020 AK/VE-53/2020
Mgr. Petra Juřátková
Olomouc Info
24.11.2022
Čtvrtek
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Nový termín realizace (původní termín 17. 5. 2022)
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Olomouc Info
14.6.2022
Úterý
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Ing. Jiří Blažek
Olomouc Info
21.6.2022
Úterý
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1282-SP/PC/VP
PhDr. Eva Aigelová, PhD.
Olomouc Info
3.6.2022
Pátek
Školení pro správce hřbitovů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-651/2017 AK/VE-341/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Olomouc Info
21.6.2022
Úterý
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Ing. Tomáš Matejov
Olomouc Info
22.8.2022
Pondělí
Obecní kronika (úvodní kurz)
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-154/2019 AK/VE-92/2019
On-line seminář
Mgr. Tomáš Hromádka
on-line (MS Teams) Info
17.5.2022
Úterý
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření) - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-149/2022 AK/VE-74/2022
Návaznost na rekodifikaci stavebního práva. Náhradní termín za 5. 5. 2022.
Ing. Dana Potužníková, Ph.D.
On-line (MS Teams) Info
7.6.2022
Úterý
Kalkulace nákladů veřejné služby - zjistěte, kolik stojí to, co dělá ÚSC a jeho PO - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-739/2021 AK/VE-443/2021
Ing. Michal Svoboda, PhD.
on-line (MS Teams) Info
17.5.2022
Úterý
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření) - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-149/2022 AK/VE-74/2022
ONLINE
Ing. Dana Potužníková, Ph.D.
on-line (MS Teams) Info
22.8.2022
Pondělí
Obecní kronika (úvodní kurz) - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-183/2022 AK/VE-95/2022
Mgr. Tomáš Hromádka
on-line (MS Teams) Info
4.11.2022
Pátek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Mgr. František Málek
Ostrava Info
22.9.2022
Čtvrtek
Terénní sociální práce v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0794-SP/VP
NOVINKA
Tomáš Pavlíček, DiS.
Ostrava Info
20.9.2022
Úterý
Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0977-SP/PC
PhDr. Ludmila Mrkvicová
Ostrava Info
28.6.2022
Úterý
Novela stavebního zákona a připravovaná Rekodifikace stavebního práva
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-48/2020 AK/VE-32/2020
Včetně novinek, které se mají objevit v očekávané novele zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
Ing. Jindřich Pater
Ostrava Info
9.6.2022
Čtvrtek
Spisová služba ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-564/2012

Ostrava Info
19.5.2022
Čtvrtek
OBSAZENO
Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-147/2018 AK/VE-89/2018
JUDr. Miroslav Kubánek
Ostrava Info
30.6.2022
Čtvrtek
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0787-SP/PC/PP
Bc. Alena Košťáková
Ostrava Info
20.5.2022
Pátek
Zvládání emocí a nátlakových technik při práci s klientem
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1049-SP/PC/VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Ostrava Info
10.6.2022
Pátek
Jednání s klienty se specifickými projevy v chování a se zvláštními potřebami v komunikaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1225-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
16.6.2022
Čtvrtek
Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-86/2020 AK/VE-53/2020
Mgr. Petra Juřátková
Ostrava Info
23.6.2022
Čtvrtek
Sociální práce ve sporech rodičů o děti - jak posílit rodiče ve spolupráci
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0743-SP
PhDr. Dana Vrabcová
Ostrava Info
16.6.2022
Čtvrtek
Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-147/2018 AK/VE-89/2018
JUDr. Luboš Průša
Ostrava Info
15.9.2022
Čtvrtek
Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1415-SP
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
25.8.2022
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2022/0020-SP
Mgr. Gabriela Šťastná
Plzeň Info
13.9.2022
Úterý
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
Lenka Šimková
Plzeň Info
24.6.2022
Pátek
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Ing. Jiří Blažek
Plzeň Info
9.6.2022
Čtvrtek
Zvládání emocí a nátlakových technik při práci s klientem
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1049-SP/PC/VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Plzeň Info
23.6.2022
Čtvrtek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Zdeňka Stránská
Plzeň Info
21.6.2022
Úterý
Životní prostředí - aktuální informace - ZPF, lesy, voda, ochrana ovzduší, odpady
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-273/2020 AK/VE-184/2020
Ing. Dominika Čermáková
Plzeň Info
29.9.2022
Čtvrtek
Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1244-PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
8.11.2022
Úterý
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-34/2017 AK/PV-50/2017
Hana Talli Hlubučková
Plzeň Info
7.6.2022
Úterý
Efektivní hospodaření měst a obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-520/2013 AK/VE-345/2013
Ing. Jaroslava Kypetová, PhD.
Plzeň Info
7.6.2022
Úterý
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
PhDr. Michaela Černá
Plzeň Info
1.9.2022
Čtvrtek
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
30.6.2022
Čtvrtek
Vedení správního spisu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-377/2020 AK/VE-252/2020
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
6.9.2022
Úterý
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Plzeň Info
3.6.2022
Pátek
Trauma v dětství, konsekvence, intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0004-SP/PC/VP
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Plzeň Info
24.5.2022
Úterý
OBSAZENO
Novela právních norem souvisejících s výkonem SPOD a vhled do povinností SPOD při zastupování dítěte u soudu
Akreditováno u MPSV ČR: A2022/0018-SP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
17.5.2022
Úterý
Základní poznatky k realizaci kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0607-SP/VP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Plzeň Info
19.5.2022
Čtvrtek
Řešení konfliktních situací
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1304-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
30.9.2022
Pátek
Jednání s klienty se specifickými projevy v chování a se zvláštními potřebami v komunikaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1225-SP/PC/PP/VP
NOVINKA
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
20.5.2022
Pátek
Místní poplatky obcí - aktuálně
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-331/2018 AK/VE-201/2018
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Plzeň Info
26.5.2022
Čtvrtek
Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2019 AK/VE-170/2019
aneb "Památky bez bariér"
Hana Talli Hlubučková
Plzeň Info
24.6.2022
Pátek
Svéprávnost a opatrovnictví
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1410-SP/PC
NOVINKA - program doplněn o příklady z praxe opatrovnického soudu
JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
Mgr. Jana Malá, LL.M.
Plzeň Info
27.5.2022
Pátek
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit a zvládnout nepříznivou sociální situaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0130-SP/PC
Poslední 1 volné místo
Bc. Alena Košťáková
Plzeň Info
2.6.2022
Čtvrtek
Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-147/2018 AK/VE-89/2018
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
2.6.2022
Čtvrtek
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0071-SP/PC
Poslední 2 volná místa
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
3.6.2022
Pátek
Stavby v katastru nemovitostí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-298/2018 AK/VE-175/2018
Mgr. František Málek
Plzeň Info
10.6.2022
Pátek
Zákon o registru smluv
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-644/2018 AK/VE-371/2018
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
Plzeň Info
16.6.2022
Čtvrtek
Dávky pro osoby se zdravotním postižením - aktuality a nejčastější situace v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1046-SP/PC/PP/VP
NOVINKA
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Plzeň Info
30.9.2022
Pátek
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-277/2019 AK/VE-162/2019
Kurz přeložen na 30.9.2022
Mgr. Jan Schwaller
Plzeň Info
28.6.2022
Úterý
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1282-SP/PC/VP
PhDr. Eva Aigelová, PhD.
Plzeň Info
1.7.2022
Pátek
Krizová intervence u dětí a mladistvých
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1281-SP/PC/VP
NOVINKA
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
19.5.2022
Čtvrtek
Vodovody a kanalizace
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-180/2022 AK/VE-94/2022
NOVINKA
Ing. Miloslava Melounová
Plzeň Info
17.6.2022
Pátek
Sociální práce ve sporech rodičů o děti - jak posílit rodiče ve spolupráci
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0743-SP
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
1.7.2022
Pátek
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-458/2017 AK/VE-256/2017
JUDr. Eva Kuzmová
Plzeň Info
20.5.2022
Pátek
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1437-SP/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
9.6.2022
Čtvrtek
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017
PhDr. Jitka Janečková
Plzeň Info
10.6.2022
Pátek
Aktéři domácího násilí a práce s nimi
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1217-SP/PC
Mgr. Veronika Sedláčková
Plzeň Info
25.8.2022
Čtvrtek
Czech POINT v praxi úřadů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-527/2018 AK/VE-297/2018
Mgr. Ida Kárná, MPA
Plzeň Info
30.8.2022
Úterý
Zákon o zadávání veřejných zakázek
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AKI./PV-311/2004
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
30.8.2022
Úterý
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1041-SP/PC
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
2.9.2022
Pátek
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-543/2016
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Plzeň Info
9.9.2022
Pátek
Český jazyk v úřední praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-436/2016
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.
Plzeň Info
20.9.2022
Úterý
Přestupkové řízení pohledem judikatury
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-12/2021 AK/VE-9/2021
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Plzeň Info
22.9.2022
Čtvrtek
Zjišťování názoru dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0515-SP/VP
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
9.9.2022
Pátek
Patologické vztahy - šikana (mobbing) na pracovišti
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0301-SP/PC
NOVINKA
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Plzeň Info
23.8.2022
Úterý
Zákon o některých přestupcích - praktická aplikace
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-457/2020 AK/VE-309/2020
náhradní termín za 24.5.
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
9.9.2022
Pátek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
náhradní termín za 18.3.
Mgr. František Málek
Praha 8 - Karlín Info
10.6.2022
Pátek
Zásahy do významných krajinných prvků a ukládání biologického hodnocení (novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-263/2020 AK/VE-175/2020
náhradní termín za 17.12.2021
Ing. Dominika Čermáková
Kateřina Zímová Lagner
Praha 8 - Karlín Info
14.6.2022
Úterý
Aktivizace a motivace při práci se seniory
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0485-SP/PC/PP
Náhradní termín za 30. 11. 2021
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Praha 8 - Karlín Info
3.6.2022
Pátek
Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních a sociálních služeb
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0793-SP/PC
NOVINKA, náhradní termín za 3.2.
Mgr. Ondřej Pavelek, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
17.5.2022
Úterý
Zákon o spotřebních daních, zákon o povinném značení lihu a zákon o lihu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-487/2018 AK/VE-273/2018
NOVINKA
Ing. Naděžda Klewar Slavíková
Praha 8 - Karlín Info
1.7.2022
Pátek
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
Lenka Šimková
Praha 8 - Karlín Info
20.5.2022
Pátek
Selfmanagement
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1218-PC/PP/VP
NOVINKA. Náhradní termín za 17. 3. 2022.
Mgr. Jana Rambousková
Praha 8 - Karlín Info
3.6.2022
Pátek
Zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-491/2018 AK/VE-274/2018
náhradní termín za 10.12.
JUDr. Tomáš Louda, CSc.
Praha 8 - Karlín Info
17.6.2022
Pátek
Terénní sociální práce v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0794-SP/VP
NOVINKA, náhradní termín za 20.1.2022.
Tomáš Pavlíček, DiS.
Praha 8 - Karlín Info
30.6.2022
Čtvrtek
Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0135-SP
Náhrada za termín 17. - 18. 2. 2022.
PhDr. Dana Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
11.10.2022
Úterý
Úvod do práce s rodinou z odlišného sociokulturního prostředí
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0510-SP/PC/VP
Náhradní termín za 28. 4. 2022. Akreditace také u MV.
Mgr. Elena Mešková
Praha 8 - Karlín Info
2.6.2022
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
7.6.2022
Úterý
Střet zájmů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-547/2017 AK/VE-293/2017
Náhradní termín za 10. 12. 2021
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
17.5.2022
Úterý
Základy teorie citové vazby v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0635-SP/VP
Mgr. Klára Moravcová
Praha 8 - Karlín Info
13.9.2022
Úterý
Specifika komunikace s mladistvým klientem
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0555-SP/PC/VP
náhradní termín za 14.4.
Mgr. Klára Moravcová
Praha 8 - Karlín Info
27.9.2022
Úterý
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
náhradní termín za 29.4.
Mgr. Ivana Kejřová
Praha 8 - Karlín Info
30.8.2022
Úterý
PŘESUNUTO
Vedení matrik
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-42/2017 AK/VE-33/2017
Náhradní termín za 26. 4. 2022.
Karolína Kofroňová, Bc.
Praha 8 - Karlín Info
11.11.2022
Pátek
Sociální práce ve sporech rodičů o děti - jak posílit rodiče ve spolupráci
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0743-SP
Náhradní termín za 5. 4. 2022
PhDr. Dana Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
27.5.2022
Pátek
Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky
Neakreditováno
Náhradním termín za 21.4.2022
PhDr. Michaela Černá
Praha 8 - Karlín Info
14.6.2022
Úterý
Trauma v dětství, konsekvence, intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0004-SP/PC/VP
Náhradní termín za 11. 3. 2022.
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
24.6.2022
Pátek
Transgender, intimita versus sexualita
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0049-SP/PC
Náhradní termín za 18. 3. 2022.
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
23.6.2022
Čtvrtek
PŘESUNUTO
Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0369-SP
Náhradní termín za 10. 3. 2022.
JUDr. Věra Novotná
Praha 8 - Karlín Info
9.6.2022
Čtvrtek
Case management - Jak efektivně koordinovat spolupráci klienta, jeho rodiny a odborníků?
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1305-SP/PC/VP
NOVINKA
Mgr. Markéta Klečková
Bc. Veronika Kandelová
Praha 8 - Karlín Info
26.5.2022
Čtvrtek
Nový zákon o odpadech
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-254/2021 AK/VE-144/2021
Ing. Barbora Tomčalová
Praha 8 - Karlín Info
2.6.2022
Čtvrtek
Jak identifikovat oběť domácího násilí
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0586-SP/PC/VP
PhDr. Helena Kalábová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
16.6.2022
Čtvrtek
Plánování investic ÚSC a PO - Metody hodnocení investičních projektů včetně zohlednění rizik
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-774/2021 AK/VE-464/2021
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
1.11.2022
Úterý
Vedení poradenského rozhovoru
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0395-SP/PC
Náhradní termín za 12. 5. 2022.
Lenka Šimková
Praha 8 - Karlín Info
20.5.2022
Pátek
Krizová intervence u dětí a mladistvých
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1281-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Praha 8 - Karlín Info
21.6.2022
Úterý
Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-147/2018 AK/VE-89/2018
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
9.6.2022
Čtvrtek
Řešení konfliktních situací
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1304-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
28.6.2022
Úterý
Verbální a neverbální komunikace v profesní praxi - 4 vybrané situace
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/O6OO-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
11.10.2022
Úterý
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-456/2017 AK/VE-254/2017
Mgr. Lukáš Rothanzl
Praha 8 - Karlín Info
19.5.2022
Čtvrtek
Daňový řád a jeho dopady na místní poplatky
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-335/2014 AK/VE-130/2014
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
23.8.2022
Úterý
Sociální bydlení v praxi veřejné správy
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-10/2020 AK/VE-8/2020
Akreditace také u MPSV. Náhradní termín za 10. 5. 2022.
Mgr. Kamil Hric, DiS.
Mgr. Josef Zdražil
Praha 8 - Karlín Info
25.8.2022
Čtvrtek
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0132-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
18.5.2022
Středa
Strategické plánování pro ÚSC
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-411/2020 AK/VE-279/2020
PhDr. Alena Bauerová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
2.9.2022
Pátek
Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-732/2016 AK/VE-388/2016
Náhradní termín za 13. 5. 2022
Zdeňka Stránská
Praha 8 - Karlín Info
7.6.2022
Úterý
Padělky peněz a zneužití platebních karet pro potřeby ÚSC
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-437/2020 AK/VE-298/2020
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Praha 8 - Karlín Info
26.5.2022
Čtvrtek
Vodovody a kanalizace
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-180/2022 AK/VE-94/2022
Ing. Miloslava Melounová
Praha 8 - Karlín Info
8.9.2022
Čtvrtek
Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-147/2018 AK/VE-89/2018
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
24.5.2022
Úterý
Svéprávnost a opatrovnictví
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1410-SP/PC
JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
Mgr. Jana Malá, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
27.5.2022
Pátek
Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0557-SP/VP
JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
25.8.2022
Čtvrtek
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Praha 8 - Karlín Info
26.8.2022
Pátek
Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0608-SP/PC/VP
Akreditace také u MV.
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Praha 8 - Karlín Info
21.6.2022
Úterý
Základy psychopatologie pro pracovníky v přímém kontaktu s klientem
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0555-SP/PC/PP/VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
15.9.2022
Čtvrtek
Techniky sdílení a supervize
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0535-SP/PC
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
17.6.2022
Pátek
Vedení správního spisu při správních řízeních v sociální oblasti s uvedením souvislostí s archivnictvím a se spisovou a skartační službou
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-261/2022 AK/VE-135/2022
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
28.6.2022
Úterý
Provázení rodin v krizi, v rozvodu, po rozvodu v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0229-SP/PC
NOVINKA
Bc. Veronika Čtvrtlíková
Soňa Janovská
Praha 8 - Karlín Info
16.6.2022
Čtvrtek
Práce s bolestí klienta
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0441-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Praha 8 - Karlín Info
8.9.2022
Čtvrtek
Účelové komunikace
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-334/2022 AK/VE-166/2022
NOVINKA
JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
13.9.2022
Úterý
Zákon o obcích a změny dalších právních předpisů s dopadem do každodenní praxe obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-521/2018 AK/VE-296/2018
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
22.9.2022
Čtvrtek
Hledání vnitřní motivace klienta ke změně: nejen o motivačních rozhovorech
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0398-SP/PC/PP/VP
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
6.9.2022
Úterý
Práce s klienty v dluhové pasti
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1047-SP/PC
Mgr. Gabriela Šťastná
Praha 8 - Karlín Info
23.9.2022
Pátek
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-354/2017 AK/VE-194/2017
Mgr. Jiří Jarema, MgA.
Praha 8 - Karlín Info
27.9.2022
Úterý
Trénování paměti se seniory
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1219-SP/PC
Mgr. Lída Charvátová
Praha 8 - Karlín Info
29.9.2022
Čtvrtek
Individuální plánování průběhu sociální služby
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0070-SP/PC
Bc. Barbora Cigánková, DiS.
Praha 8 - Karlín Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).