registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
28.1.2020
Úterý
Zpětná vazba v komunikaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0396-SP/PC
Lenka Šimková
Brno Info
4.2.2020
Úterý
Zpětná vazba v komunikaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0396-SP/PC
NOVINKA
Lenka Šimková
Plzeň Info
5.5.2020
Úterý
Zjišťování názoru dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0515-SP/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
18.2.2020
Úterý
Zákon o živnostenském podnikání v praxi živnostenských úřadů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-240/2014 AK/VE-70/2014
Mgr. Věra Babšická
Praha 8 - Karlín Info
24.1.2020
Pátek
Zákon o zadávání veřejných zakázek
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AKI./PV-311/2004
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
9.4.2020
Čtvrtek
Zákon o sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0320-SP/PC/VP
Akreditace MPSV i MV
Mgr. Radka Pešlová
Olomouc Info
14.4.2020
Úterý
Zákon o sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0320-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Radka Pešlová
Brno Info
28.4.2020
Úterý
Zákon o sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0320-SP/PC/VP
Mgr. Radka Pešlová
Ostrava Info
23.1.2020
Čtvrtek
Zákon o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-59/2018 AK/VE-34/2018
Kurz je téměř naplněn, zbývají poslední 4 volná místa
Mgr. Jana Polívková Vraná
Praha 8 - Karlín Info
27.2.2020
Čtvrtek
Zákon o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-59/2018 AK/VE-34/2018
Mgr. Jana Polívková Vraná
Plzeň Info
10.3.2020
Úterý
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Ing. Jiří Nowák
Brno Info
26.5.2020
Úterý
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Mgr. Jana Polívková Vraná
Praha 8 - Karlín Info
11.2.2020
Úterý
Zákon o obcích a změny dalších právních předpisů s dopadem do každodenní praxe obcí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-521/2018 AK/VE-296/2018
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
20.3.2020
Pátek
Zákon o obcích a změny dalších právních předpisů s dopadem do každodenní praxe obcí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-521/2018 AK/VE-296/2018
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
21.5.2020
Čtvrtek
Zákon o obcích a změny dalších právních předpisů s dopadem do každodenní praxe obcí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-521/2018 AK/VE-296/2018
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
23.1.2020
Čtvrtek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Zdeňka Stránská
Brno Info
20.2.2020
Čtvrtek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Zdeňka Stránská
Praha 8 - Karlín Info
17.4.2020
Pátek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Zdeňka Stránská
Karlovy Vary Info
6.3.2020
Pátek
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-458/2017 AK/VE-256/2017
JUDr. Eva Kuzmová
Brno Info
24.1.2020
Pátek
Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a související právní předpisy ve vazbě na činnost obecní policie
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-370/2019 AK/VE-230/2019
Mgr. Marcela Kilarská
Brno Info
28.2.2020
Pátek
Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a související právní předpisy ve vazbě na činnost obecní policie
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-370/2019 AK/VE-230/2019
Mgr. Marcela Kilarská
Praha 8 - Karlín Info
14.5.2020
Čtvrtek
Základy teorie citové vazby v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0635-SP/VP
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
28.4.2020
Úterý
Základy sociální práce ve sporech rodičů o děti
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0711-PC/SP/VP/PP
PhDr. Dana Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
30.4.2020
Čtvrtek
Základy sociální práce ve sporech rodičů o děti
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0711-PC/SP/VP/PP
PhDr. Dana Vrabcová
Karlovy Vary Info
19.5.2020
Úterý
Základy sociální práce ve sporech rodičů o děti
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0711-PC/SP/VP/PP
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
6.2.2020
Čtvrtek
Základy psychopatologie pro pracovníky v přímém kontaktu s klientem
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0555-SP/PC/PP/VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
19.6.2020
Pátek
Základy psychopatologie pro pracovníky v přímém kontaktu s klientem
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0555-SP/PC/PP/VP
NOVINKA
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Brno Info
24.3.2020
Úterý
Základy krizové intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0140-SP/PC
Mgr. Peter Oroszy
Brno Info
12.3.2020
Čtvrtek
Základy krizové intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0140-SP/PC
Mgr. Jiřina Holasová
Praha 8 - Karlín Info
14.5.2020
Čtvrtek
Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-706/2016 AK/VE-376/2016
Ing. Ivana Kotrčová
Brno Info
2.6.2020
Úterý
Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-706/2016 AK/VE-376/2016
Ing. Ivana Kotrčová
Plzeň Info
31.3.2020
Úterý
Výkon státního odborného dozoru a státní správy v přenesené působnosti dopravními úřady na úseku silniční dopravy
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-131/2018 AK/VE-77/2018
Mgr. Jana Nádvorníková
Ostrava Info
30.4.2020
Čtvrtek
Vyhodnocení souladu s územním plánem na praktických příkladech.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-20/2018 AK/VE-15/2018
Mgr. Veronika Doležalová
Brno Info
19.3.2020
Čtvrtek
Vodní zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018
Ing. Jana Zmeškalová
Brno Info
9.4.2020
Čtvrtek
Vodní zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018
Ing. Jana Zmeškalová
Praha 8 - Karlín Info
26.5.2020
Úterý
Vodní zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018
Ing. Jana Zmeškalová
Plzeň Info
17.3.2020
Úterý
Vnitřní účetní směrnice
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-236/2016 AK/PV-424/2016
Olga Sloupová
Praha 8 - Karlín Info
18.6.2020
Čtvrtek
Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-388/2016 AK/PV-732/2016
Zdeňka Stránská
Brno Info
16.4.2020
Čtvrtek
Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-388/2016 AK/PV-732/2016
Zdeňka Stránská
Plzeň Info
3.4.2020
Pátek
Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-388/2016 AK/PV-732/2016
Zdeňka Stránská
Praha 8 - Karlín Info
19.3.2020
Čtvrtek
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017
JUDr. Miroslav Kubánek
Karlovy Vary Info
14.4.2020
Úterý
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
24.4.2020
Pátek
Veřejná podpora v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-226/2016 AK/VE-140/2016
JUDr. Michael Kincl
Brno Info
20.2.2020
Čtvrtek
Verbální a neverbální komunikace - základní dovednosti profesní komunikace
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0206-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
2.6.2020
Úterý
Verbální a neverbální komunikace - základní dovednosti profesní komunikace
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0206-SP/PC/VP
PhDr. Helena Kalábová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
24.1.2020
Pátek
Vedení poradenského rozhovoru
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0395-SP/PC
Lenka Šimková
Plzeň Info
4.3.2020
Středa
Včasná detekce rizikového chování žáků
Akreditováno u MŠMT: Č.j.:MSMT-33843/2019-2-1164
Mgr. Milena Mikulková
Praha 8 - Karlín Info
23.1.2020
Čtvrtek
Včasná detekce rizikového chování dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0978-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Ostrava Info
6.2.2020
Čtvrtek
Včasná detekce rizikového chování dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0978-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
30.4.2020
Čtvrtek
Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-474/2019 AK/VE-298/2019
Akreditace MPSV se připravuje
Lenka Šimková
Mgr. Markéta Klečková
Brno Info
21.5.2020
Čtvrtek
Úvod do problematiky práce s romskou rodinou a její specifika
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0575-SP/PC/VP
PhDr. Dana Vrabcová
Karlovy Vary Info
16.6.2020
Úterý
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Praha 8 - Karlín Info
19.6.2020
Pátek
Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0430-SP/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Radka Pešlová
Praha 8 - Karlín Info
4.6.2020
Čtvrtek
Účetnictví ÚSC z pohledu externího auditora
Neakreditováno
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
6.5.2020
Středa
Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví - základní seminář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-498/2019 AK/VE-313/2019
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
29.4.2020
Středa
Účetnictví ÚSC a PO - Dlouhodobý majetek a jeho odepisování
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-489/2019 AK/VE-310/2019
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
8.4.2020
Středa
Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1244-PC/VP
NOVÝ KURZ
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
13.2.2020
Čtvrtek
Techniky asertivního jednání pro pracovníky ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-89/2015 AK/VE-64/2015
Poslední 2 volná místa
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Plzeň Info
28.4.2020
Úterý
Techniky asertivního jednání pro pracovníky ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-89/2015 AK/VE-64/2015
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
22.4.2020
Středa
Techniky asertivního jednání pro pracovníky ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-89/2015 AK/VE-64/2015
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
28.2.2020
Pátek
Školení pro správce hřbitovů
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-651/2017 AK/VE-341/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Brno Info
11.2.2020
Úterý
Syndrom vyhoření (uvedení do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0292-SP/PC/VP/PP
PhDr. Helena Kalábová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
28.2.2020
Pátek
Syndrom vyhoření (uvedení do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0292-SP/PC/VP/PP
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
4.6.2020
Čtvrtek
Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0362-SP/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Praha 8 - Karlín Info
23.3.2020
Pondělí
Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1451-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Praha 8 - Karlín Info
30.1.2020
Čtvrtek
Střet zájmů
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-547/2017 AK/VE-293/2017
JUDr. Simeona Zikmundová
Karlovy Vary Info
29.5.2020
Pátek
Střet zájmů
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-547/2017 AK/VE-293/2017
JUDr. Simeona Zikmundová
Plzeň Info
21.2.2020
Pátek
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0291-SP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
26.3.2020
Čtvrtek
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0291-SP
PhDr. Helena Kalábová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
30.1.2020
Čtvrtek
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-34/2017 AK/PV-50/2017
Nové aktuální možnosti financování
Hana Talli Hlubučková
Ostrava Info
4.2.2020
Úterý
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-34/2017 AK/PV-50/2017
Hana Talli Hlubučková
Brno Info
27.2.2020
Čtvrtek
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-34/2017 AK/PV-50/2017
Hana Talli Hlubučková
Karlovy Vary Info
31.1.2020
Pátek
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-34/2017 AK/PV-50/2017
Nové aktuální možnosti financování
Hana Talli Hlubučková
Olomouc Info
23.1.2020
Čtvrtek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Mgr. František Málek
Plzeň Info
15.5.2020
Pátek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Mgr. František Málek
Karlovy Vary Info
29.5.2020
Pátek
Stavební právo - aktuální změny a praxe po novele z. č. 225/2017 Sb.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-759/2017 AK/VE-389/2017
JUDr. Eva Kuzmová
Ostrava Info
12.6.2020
Pátek
Stavební právo - aktuální změny a praxe po novele z. č. 225/2017 Sb.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-759/2017 AK/VE-389/2017
JUDr. Eva Kuzmová
Olomouc Info
28.5.2020
Čtvrtek
Stavby v katastru nemovitostí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-298/2018 AK/VE-175/2018
Mgr. František Málek
Praha 8 - Karlín Info
17.3.2020
Úterý
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0981-SP/PC/VP
JUDr. Věra Novotná
Ostrava Info
28.2.2020
Pátek
Správní trestání na úseku stavebního řádu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-225/2017 AK/VE-124/2017
JUDr. Eva Kuzmová
Olomouc Info
13.3.2020
Pátek
Správní trestání na úseku stavebního řádu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-225/2017 AK/VE-124/2017
JUDr. Eva Kuzmová
Ostrava Info
9.4.2020
Čtvrtek
Správní řízení v praxi SPOD
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-700/2013 AK/VE-440/2013
Akreditace MPSV se připravuje
JUDr. Věra Novotná
Brno Info
16.4.2020
Čtvrtek
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-334/2014 AK/VE-129/2014
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
25.2.2020
Úterý
Správní řád - aktuality a praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-135/2017 AK/VE-78/2017
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
2.4.2020
Čtvrtek
SPOD v právu a praxi: působnost orgánů SPOD při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-31/2018 AK/VE-20/2018
JUDr. Věra Novotná
Praha 8 - Karlín Info
7.2.2020
Pátek
Spisová služba
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-372/2017 AK/VE-205/2017
PhDr. Jitka Janečková
Plzeň Info
6.3.2020
Pátek
Specifika sociální komunikace v gerontologii
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0207-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
15.5.2020
Pátek
Specifika sociální komunikace v gerontologii
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0207-SP/PC/VP
Bc. Alena Reitmayerová
Brno Info
23.4.2020
Čtvrtek
Specifika sociální komunikace v gerontologii
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0207-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
24.1.2020
Pátek
Specifika komunikace s mladistvým klientem
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0555-SP/PC/VP
Mgr. Klára Moravcová
Brno Info
24.1.2020
Pátek
Specifika komunikace s mladistvým klientem
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0555-SP/PC/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Karlovy Vary Info
27.2.2020
Čtvrtek
Specifika komunikace s mladistvým klientem
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0555-SP/PC/VP
PhDr. Eva Maierová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
20.3.2020
Pátek
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0820-SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
9.4.2020
Čtvrtek
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0820-SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Karlovy Vary Info
26.6.2020
Pátek
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0820-SP/PC
PhDr. Kateřina Andrlová
Praha 8 - Karlín Info
12.6.2020
Pátek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0577-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
11.6.2020
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0577-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
2.4.2020
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0712-PC/SP/VP/PP
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
3.4.2020
Pátek
Sociální práce s manipulativním rodičem
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0464-SP/PC/VP
Bc. Alena Reitmayerová
Plzeň Info
25.6.2020
Čtvrtek
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0324-SP/PC/VP
Bc. Alena Reitmayerová
Brno Info
11.6.2020
Čtvrtek
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0324-SP/PC/VP
PhDr. Helena Kalábová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
5.5.2020
Úterý
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0324-SP/PC/VP
Bc. Alena Reitmayerová
Karlovy Vary Info
12.5.2020
Úterý
Sociální pohřby po novele zákona o pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Brno Info
7.5.2020
Čtvrtek
Sociální pohřby po novele zákona o pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha 8 - Karlín Info
28.4.2020
Úterý
Sociální pohřby po novele zákona o pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Plzeň Info
5.3.2020
Čtvrtek
Sociální bydlení v praxi veřejné správy
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0563-SP/PC/VP
Mgr. Kamil Hric, DiS.
Mgr. Josef Zdražil
Brno Info
10.3.2020
Úterý
Sociální bydlení v praxi veřejné správy
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0563-SP/PC/VP
Mgr. Kamil Hric, DiS.
Mgr. Josef Zdražil
Ostrava Info
7.4.2020
Úterý
Sociální bydlení v praxi veřejné správy
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0563-SP/PC/VP
Mgr. Kamil Hric, DiS.
Mgr. Josef Zdražil
Praha 8 - Karlín Info
21.1.2020
Úterý
Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů SPOD při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0706-PC/SP/VP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
27.3.2020
Pátek
Sjednávání smluv dle NOZ v praxi ÚSC, zejména obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-792/2013 AK/VE-472/2013
JUDr. Luboš Průša
Brno Info
16.6.2020
Úterý
Řešení konfliktních situací
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0553-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
21.5.2020
Čtvrtek
Řešení konfliktních situací
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0553-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
16.4.2020
Čtvrtek
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Ing. Tomáš Matejov
Brno Info
17.3.2020
Úterý
Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0557-SP/VP
JUDr. Lenka Westphalová, PhD.
Brno Info
27.3.2020
Pátek
Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0557-SP/VP
JUDr. Lenka Westphalová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
21.4.2020
Úterý
Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0557-SP/VP
JUDr. Lenka Westphalová, PhD.
Ostrava Info
19.5.2020
Úterý
Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0557-SP/VP
JUDr. Lenka Westphalová, PhD.
Olomouc Info
18.2.2020
Úterý
OBSAZENO
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Ing. Jiří Blažek
Plzeň Info
17.3.2020
Úterý
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Ing. Jiří Blažek
Brno Info
9.6.2020
Úterý
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Olga Sloupová
Praha 8 - Karlín Info
10.3.2020
Úterý
Působnost orgánů SPOD v zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoně o SPOD
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-345/2019 AK/VE-212/2019
JUDr. Věra Novotná
Praha 8 - Karlín Info
4.6.2020
Čtvrtek
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí v zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0134-SP/PC
Kurz akreditován i u MV ČR
JUDr. Věra Novotná
Brno Info
11.2.2020
Úterý
Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0605/SP/VP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Brno Info
25.2.2020
Úterý
Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0605/SP/VP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Plzeň Info
7.2.2020
Pátek
Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0429-SP/VP
Mgr. Radka Pešlová
Brno Info
4.2.2020
Úterý
OBSAZENO
Případové konference a role facilitátora v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0421-SP/PC/VP
PhDr. Dana Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
26.3.2020
Čtvrtek
Případové konference a role facilitátora v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0421-SP/PC/VP
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
24.4.2020
Pátek
Problematika památkové péče v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-145/2018 AK/VE-87/2018
Hana Talli Hlubučková
Praha 8 - Karlín Info
27.2.2020
Čtvrtek
Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
Neakreditováno
PhDr. Vojtěch Bednář
Brno Info
20.3.2020
Pátek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
JUDr. Simeona Zikmundová
Plzeň Info
19.3.2020
Čtvrtek
Praktický výkon finanční kontroly
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-184/2018 AK/VE-105/2018
včetně novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, účinné od 1.1.2020
Olga Sloupová
Olomouc Info
27.3.2020
Pátek
Pracovní právo aktuálně
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-109/2018 AK/VE-64/2018
JUDr. Jan Horecký, PhD.
Plzeň Info
20.2.2020
Čtvrtek
Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0559-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Olomouc Info
24.3.2020
Úterý
Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0559-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Praha 8 - Karlín Info
26.3.2020
Čtvrtek
Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0289-SP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
3.3.2020
Úterý
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0507-SP/PC
PhDr. Helena Kalábová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
14.2.2020
Pátek
Práce s bolestí klienta
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0441-SP/PC/VP
Bc. Alena Reitmayerová
Brno Info
7.5.2020
Čtvrtek
Práce s bolestí klienta
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0441-SP/PC/VP
Bc. Alena Reitmayerová
Plzeň Info
28.1.2020
Úterý
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0293-SP
Mgr. Věra Máchová
Olomouc Info
25.2.2020
Úterý
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0293-SP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
7.2.2020
Pátek
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0293-SP
Mgr. Věra Máchová
Karlovy Vary Info
27.2.2020
Čtvrtek
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0293-SP
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
5.5.2020
Úterý
Pozemní komunikace a předpisy související
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-631/2018 AK/VE-365/2018
Ing. Jiří Blažek
Karlovy Vary Info
23.6.2020
Úterý
Potřeby dítěte a jejich naplnění
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0511-SP/PC
Kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
12.5.2020
Úterý
Potřeby dítěte a jejich naplnění
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0511-SP/PC
PhDr. Kateřina Fořtová
Plzeň Info
25.6.2020
Čtvrtek
Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-98/2015 AK/VE-65/2015
Ing. Barbora Tomčalová
Praha 8 - Karlín Info
3.3.2020
Úterý
Poruchy chování
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0599-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Kateřina Fořtová
Praha 8 - Karlín Info
13.3.2020
Pátek
Podpora efektivního rodičovství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0321-SP/PC
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
19.5.2020
Úterý
Podpora efektivního rodičovství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0321-SP/PC
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Brno Info
7.4.2020
Úterý
Pěstounská péče
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0463-SP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
9.6.2020
Úterý
Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0631-PC/SP
Mgr. Jitka Měřínská
Brno Info
5.5.2020
Úterý
Opatrovnictví – teorie versus praxe ve výkonu funkce veřejného opatrovnictví (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0707-PC/SP/VP
Bc. Veronika Čtvrtlíková
Plzeň Info
22.5.2020
Pátek
Ochrana osobních údajů na úseku SPOD
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-276/2019 AK/VE-161/2019
Mgr. Vanda Foldová
Praha 8 - Karlín Info
14.2.2020
Pátek
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
JUDr. Eva Kuzmová
Praha 8 - Karlín Info
17.4.2020
Pátek
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
JUDr. Eva Kuzmová
Plzeň Info
13.3.2020
Pátek
Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018
Mgr. František Málek
Plzeň Info
3.4.2020
Pátek
Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018
Mgr. František Málek
Brno Info
30.4.2020
Čtvrtek
Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018
Mgr. František Málek
Praha 8 - Karlín Info
11.2.2020
Úterý
Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-442/2014 AK/VE-187/2014
Ing. Barbora Tomčalová
Plzeň Info
25.2.2020
Úterý
Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-442/2014 AK/VE-187/2014
Ing. Barbora Tomčalová
Praha 8 - Karlín Info
26.5.2020
Úterý
Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-442/2014 AK/VE-187/2014
Ing. Barbora Tomčalová
Brno Info
31.1.2020
Pátek
Obecní kronika (úvodní kurz)
Akreditováno u MV ČR: Ak/PV-154/2019 AK/VE-92/2019
Mgr. Tomáš Hromádka
Brno Info
9.4.2020
Čtvrtek
Obecní kronika (úvodní kurz)
Akreditováno u MV ČR: Ak/PV-154/2019 AK/VE-92/2019
Mgr. Tomáš Hromádka
Plzeň Info
30.1.2020
Čtvrtek
OBSAZENO
Obecné a technické požadavky na výstavbu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-564/2018 AK/VE-317/2018
Ing. Jindřich Pater
Praha 8 - Karlín Info
7.5.2020
Čtvrtek
Obec a občanský zákoník (úvod do problematiky)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-530/2019 AK/VE-332/2019
NOVINKA
JUDr. Luboš Průša
Brno Info
30.1.2020
Čtvrtek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Brno Info
5.3.2020
Čtvrtek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Olomouc Info
6.3.2020
Pátek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Ostrava Info
10.3.2020
Úterý
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Plzeň Info
14.5.2020
Čtvrtek
Nový občanský zákoník a užívání ustanovení NOZ při činnosti živnostenského úřadu jako správního orgánu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-684/2017 AK/VE-354/2017
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
21.2.2020
Pátek
Nový občanský zákoník a užívání úpravy v něm uvedené při dispozicích s nemovitým majetkem obce a při činností stavebního úřadu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-688/2017 AK/VE-356/2017
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
7.2.2020
Pátek
Novinářská praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-81/2014
PhDr. Michaela Černá
Praha 8 - Karlín Info
21.1.2020
Úterý
OBSAZENO
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0414-SP/PC
PhDr. Dana Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
19.5.2020
Úterý
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0252-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Helena Kalábová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
6.3.2020
Pátek
Místní poplatky obcí - aktuálně
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-331/2018 AK/VE-201/2018
Vlastimil Veselý
Praha 8 - Karlín Info
12.3.2020
Čtvrtek
Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0135-SP
PhDr. Dana Vrabcová
Brno Info
13.2.2020
Čtvrtek
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0150-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
31.3.2020
Úterý
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0150-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Olomouc Info
22.5.2020
Pátek
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0150-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
24.4.2020
Pátek
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0150-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
14.5.2020
Čtvrtek
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0150-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
13.2.2020
Čtvrtek
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-456/2017 AK/VE-254/2017
JUDr. Luboš Průša
Olomouc Info
24.3.2020
Úterý
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-456/2017 AK/VE-254/2017
JUDr. Luboš Průša
Ostrava Info
30.1.2020
Čtvrtek
Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0251-SP/PC/VP
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
29.5.2020
Pátek
Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0251-SP/PC/VP
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
13.3.2020
Pátek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0781-SP/PC/VP
PhDr. Eva Maierová, PhD.
Karlovy Vary Info
12.3.2020
Čtvrtek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0781-SP/PC/VP
PhDr. Eva Maierová, PhD.
Plzeň Info
23.4.2020
Čtvrtek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0781-SP/PC/VP
PhDr. Eva Maierová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
12.5.2020
Úterý
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0781-SP/PC/VP
PhDr. Eva Maierová, PhD.
Olomouc Info
18.6.2020
Čtvrtek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0781-SP/PC/VP
PhDr. Eva Maierová, PhD.
Ostrava Info
24.1.2020
Pátek
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
PhDr. Michaela Černá
Ostrava Info
21.2.2020
Pátek
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
PhDr. Michaela Černá
Olomouc Info
29.5.2020
Pátek
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
PhDr. Michaela Černá
Brno Info
17.4.2020
Pátek
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
PhDr. Michaela Černá
Praha 8 - Karlín Info
21.1.2020
Úterý
Jak si udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0397-SP/PC/PP/VP
Poslední volné místo
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Ostrava Info
7.4.2020
Úterý
Jak si udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0397-SP/PC/PP/VP
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Brno Info
5.6.2020
Pátek
Jak si udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0397-SP/PC/PP/VP
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
31.3.2020
Úterý
Jak rozpoznat dítě se znaky CAN
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0509-SP/PC
PhDr. Kateřina Fořtová
Plzeň Info
2.6.2020
Úterý
Jak motivovat klienta ke změně
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0137-SP/PC
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Olomouc Info
9.6.2020
Úterý
Jak motivovat klienta ke změně
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0137-SP/PC
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Info
10.3.2020
Úterý
Jak motivovat klienta ke změně
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0137-SP/PC
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Brno Info
6.2.2020
Čtvrtek
Jak motivovat klienta ke změně
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0137-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
28.1.2020
Úterý
Jak identifikovat oběť domácího násilí
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0586-SP/PC/VP
PhDr. Helena Kalábová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
30.4.2020
Čtvrtek
Investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-361/2014 AK/VE-149/2014
Ing. Jiří Blažek
Plzeň Info
26.3.2020
Čtvrtek
Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0562-SP/PC
Dipl.-Übers. Markéta Nováková
Mgr. Pavla Poláková
Ostrava Info
14.5.2020
Čtvrtek
Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0562-SP/PC
NOVINKA
Dipl.-Übers. Markéta Nováková
Mgr. Pavla Poláková
Brno Info
23.4.2020
Čtvrtek
Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0562-SP/PC
Dipl.-Übers. Markéta Nováková
Mgr. Pavla Poláková
Karlovy Vary Info
2.4.2020
Čtvrtek
Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0562-SP/PC
Dipl.-Übers. Markéta Nováková
Mgr. Pavla Poláková
Olomouc Info
18.2.2020
Úterý
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-354/2017 AK/VE-95/2017
včetně informací k GDPR
Mgr. Jiří Jarema
Olomouc Info
16.4.2020
Čtvrtek
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-354/2017 AK/VE-95/2017
včetně informací k GDPR
Mgr. Jiří Jarema
Ostrava Info
27.2.2020
Čtvrtek
Identita dítěte v náhradní rodinné péči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0318-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Karlovy Vary Info
7.5.2020
Čtvrtek
Identita dítěte v náhradní rodinné péči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0318-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Brno Info
31.3.2020
Úterý
Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0608-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Info
19.3.2020
Čtvrtek
Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0608-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Praha 8 - Karlín Info
21.4.2020
Úterý
Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0608-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Praha 8 - Karlín Info
21.4.2020
Úterý
Hledání vnitřní motivace klienta ke změně: nejen o motivačních rozhovorech
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0398-SP/PC/PP/VP
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Brno Info
17.4.2020
Pátek
Formy porozvodového uspořádání péče o děti
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0656-SP/PC
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
2.4.2020
Čtvrtek
Formy porozvodového uspořádání péče o děti
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0656-SP/PC
PhDr. Kateřina Fořtová
Karlovy Vary Info
14.4.2020
Úterý
Finanční hospodaření a účetnictví obce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-58/2012
Olga Sloupová
Praha 8 - Karlín Info
12.5.2020
Úterý
Finanční hospodaření a účetnictví obce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-58/2012
Olga Sloupová
Praha 8 - Karlín Info
14.2.2020
Pátek
Exekuce a insolvence v daňovém řízení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-548/2017 AK/VE-294/2017
Vlastimil Veselý
Plzeň Info
23.1.2020
Čtvrtek
Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2017 AK/VE-158/2017
PhDr. Michaela Černá
Ostrava Info
20.2.2020
Čtvrtek
Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2017 AK/VE-158/2017
PhDr. Michaela Černá
Olomouc Info
3.4.2020
Pátek
Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2017 AK/VE-158/2017
PhDr. Michaela Černá
Plzeň Info
23.6.2020
Úterý
Efektivní komunikace
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-534/2017 AK/VE-289/2017
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
5.3.2020
Čtvrtek
Dozory - atuorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka, koordinace BOZP na staveništi
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-606/2019 AK/VE-377/2019
NOVÝ KURZ
Ing. Jindřich Pater
Praha 8 - Karlín Info
23.4.2020
Čtvrtek
Dítě jako pachatel
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0980-SP/PC/VP
NOVINKA
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Brno Info
5.5.2020
Úterý
Dítě jako pachatel
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0980-SP/PC/VP
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
21.5.2020
Čtvrtek
Dítě jako oběť
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0979-SP/PC/VP
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Brno Info
24.3.2020
Úterý
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-277/2019 AK/VE-162/2019
Mgr. Jan Schwaller
Plzeň Info
2.4.2020
Čtvrtek
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-277/2019 AK/VE-162/2019
Mgr. Jan Schwaller
Brno Info
15.5.2020
Pátek
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-277/2019 AK/VE-162/2019
Mgr. Jan Schwaller
Praha 8 - Karlín Info
22.5.2020
Pátek
Daňový řád a jeho dopady na místní poplatky
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-335/2014 AK/VE-130/2014
Vlastimil Veselý
Plzeň Info
13.2.2020
Čtvrtek
Daň z příjmu obcí a příspěvkových organizací
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-100/2015
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
2.6.2020
Úterý
Český jazyk v úřední praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-436/2016
Mgr. Petra Koktavá
Brno Info
23.4.2020
Čtvrtek
České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky v příkladech - vlastní kapitál
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-156/2019 AK/VE-94/2019
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
31.3.2020
Úterý
České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky v příkladech - majetek
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-206/2019 AK/VE-122/2019
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
19.3.2020
Čtvrtek
Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0130-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
31.3.2020
Úterý
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-563/2018 AK/VE-316/2018
Ing. Tomáš Hellmuth, CSc.
Ing. Dana Potužníková
Praha 8 - Karlín Info
3.3.2020
Úterý
Aktuální problémy uplatňování DPH se zaměřením na obce a neziskové organizace
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-21/2018 AK/VE-16/2018
Ing. Václav Benda
Brno Info
30.6.2020
Úterý
Aktuální otázky územního plánování - s důrazem na novelu stavebního zákona
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-18/2018 AK/VE-13/2018
Mgr. Veronika Doležalová
Praha 8 - Karlín Info
18.6.2020
Čtvrtek
ADHD - výchovné působení
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0205-SP/PC
PhDr. Helena Kalábová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).