registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
8.12.2020
Úterý
Životní prostředí - aktuální informace - ZPF, lesy, voda, ochrana ovzduší, odpady
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-273/2020 AK/VE-184/2020
Ing. Dominika Kobzová
Cheb Info
15.12.2020
Úterý
Životní prostředí - aktuální informace - ZPF, lesy, voda, ochrana ovzduší, odpady
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-273/2020 AK/VE-184/2020
novinka
Ing. Petra Huislová
Ing. Dominika Kobzová
Praha 8 - Karlín Info
3.11.2020
Úterý
Živnostenský zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-81/2018 AK/VE-49/2018
Mgr. Věra Babšická
Cheb Info
9.10.2020
Pátek
Zjišťování názoru dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0515-SP/VP
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z termínu 5.5.2020
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
10.12.2020
Čtvrtek
Zásahy do významných krajinných prvků a ukládání biologického hodnocení (novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-263/2020 AK/VE-175/2020
Novinka
Ing. Jan Ureš
Plzeň Info
30.11.2020
Pondělí
Zásahy do významných krajinných prvků a ukládání biologického hodnocení (novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-263/2020 AK/VE-175/2020
novinka
Ing. Petra Huislová
Ing. Jan Ureš
Praha 8 - Karlín Info
13.11.2020
Pátek
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0133/SP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
24.11.2020
Úterý
Zákon o zadávání veřejných zakázek
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AKI./PV-311/2004
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
8.12.2020
Úterý
Zákon o sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0320-SP/PC/VP
(vč. informací k plánované novele, o které s jistotou nemůžeme říci, že bude); Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Radka Pešlová
Ostrava Info
18.11.2020
Středa
ZRUŠENO
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Ing. Jiří Nowák
Praha 8 - Karlín Info
27.11.2020
Pátek
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Ing. Jiří Nowák
Brno Info
15.12.2020
Úterý
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Mgr. Jana Polívková Vraná
Plzeň Info
20.11.2020
Pátek
Zákon o registru smluv
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-644/2018 AK/VE-371/2018
JUDr. Simeona Zikmundová
Plzeň Info
9.12.2020
Středa
Zákon o registru smluv
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-644/2018 AK/VE-371/2018
JUDr. Simeona Zikmundová
Praha 8 - Karlín Info
13.10.2020
Úterý
Zákon o obcích a změny dalších právních předpisů s dopadem do každodenní praxe obcí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-521/2018 AK/VE-296/2018
JUDr. Luboš Průša
Karlovy Vary Info
15.12.2020
Úterý
Zákon o obcích a změny dalších právních předpisů s dopadem do každodenní praxe obcí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-521/2018 AK/VE-296/2018
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
12.11.2020
Čtvrtek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Zdeňka Stránská
Plzeň Info
11.12.2020
Pátek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Zdeňka Stránská
Brno Info
10.12.2020
Čtvrtek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Zdeňka Stránská
Olomouc Info
7.10.2020
Středa
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-4/2018 AK/VE-3/2018
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
18.12.2020
Pátek
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-4/2018 AK/VE-3/2018
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Brno Info
4.12.2020
Pátek
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-458/2017 AK/VE-256/2017
JUDr. Eva Kuzmová
Plzeň Info
3.11.2020
Úterý
Základy sociální práce ve sporech rodičů o děti
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0711-PC/SP/VP/PP
náhradní termín za 28.4.
PhDr. Dana Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
21.10.2020
Středa
Základy krizové intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0140-SP/PC
Mgr. Peter Oroszy
Olomouc Info
12.11.2020
Čtvrtek
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0044SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
26.11.2020
Čtvrtek
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0044SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
8.10.2020
Čtvrtek
Výkon státního odborného dozoru a státní správy v přenesené působnosti dopravními úřady na úseku silniční dopravy
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-131/2018 AK/VE-77/2018
Mgr. Jana Nádvorníková
Ostrava Info
26.11.2020
Čtvrtek
Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2019 AK/VE-170/2019
Hana Talli Hlubučková
Plzeň Info
30.10.2020
Pátek
Vodní zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z 13.5. 2020 Lektor - Ing. Michal Krátký
Ing. Michal Krátký
Brno Info
15.10.2020
Čtvrtek
Vodní zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018
náhrada za 9.4.
Ing. Michal Krátký
Praha 8 - Karlín Info
10.11.2020
Úterý
Vodní zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018
Ing. Michal Krátký
Plzeň Info
20.10.2020
Úterý
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
19.11.2020
Čtvrtek
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017
JUDr. Miroslav Kubánek
Olomouc Info
1.10.2020
Čtvrtek
OBSAZENO
Včasná detekce rizikového chování dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0978-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Ostrava Info
3.11.2020
Úterý
Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1432-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Markéta Klečková
Lenka Šimková
Brno Info
3.12.2020
Čtvrtek
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Ostrava Info
17.12.2020
Čtvrtek
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
5.11.2020
Čtvrtek
Účetnictví ÚSC z pohledu externího auditora
Neakreditováno
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z termínu 4.6.2020
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
16.10.2020
Pátek
Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví - základní seminář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-498/2019 AK/VE-313/2019
On-line seminář: 2 x 3 vyučovací hodiny, s krátkou přestávkou
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Info
14.10.2020
Středa
Účetní závěrka aktuálně
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-114/2020 AK/VE-73/2020
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Brno Info
10.11.2020
Úterý
Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0139-SP/VP
PhDr. Dana Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
16.10.2020
Pátek
Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1244-PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
12.11.2020
Čtvrtek
Techniky asertivního jednání pro pracovníky ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-89/2015 AK/VE-64/2015
NAPOSLEDY S AKREDITACÍ MV ČR
Mgr. Věra Máchová
Karlovy Vary Info
10.12.2020
Čtvrtek
Techniky asertivního jednání pro pracovníky ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-89/2015 AK/VE-64/2015
Poslední možnost absolvování tohoto tématu v akreditaci MVČR
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
26.11.2020
Čtvrtek
Školení pro správce hřbitovů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-651/2017 AK/VE-341/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Brno Info
14.10.2020
Středa
OBSAZENO
Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0362-SP/VP
náhrada za 4.6.
PhDr. Kateřina Fořtová
Praha 8 - Karlín Info
20.11.2020
Pátek
Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0362-SP/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
15.10.2020
Čtvrtek
Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1451-SP/PC/VP
NOVINKA Poslední 2 volná místa
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
8.12.2020
Úterý
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1437-SP/VP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
13.11.2020
Pátek
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1437-SP/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
24.11.2020
Úterý
Stres v práci pracovníka v sociálních službách včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1430-PC/VP
NOVINKA
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
4.2.2021
Čtvrtek
Strategické řízení v podmínkách veřejné správy - plánování, realizace, vyhodnocování a aktualizace plánů
Neakreditováno
PhDr. Alena Bauerová, PhD.
Olomouc Info
5.2.2021
Pátek
Strategické řízení v podmínkách veřejné správy - plánování, realizace, vyhodnocování a aktualizace plánů
Neakreditováno
PhDr. Alena Bauerová, PhD.
Ostrava Info
3.12.2020
Čtvrtek
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-34/2017 AK/PV-50/2017
Hana Talli Hlubučková
Praha 8 - Karlín Info
23.10.2020
Pátek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Mgr. František Málek
Karlovy Vary Info
12.11.2020
Čtvrtek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Mgr. František Málek
Brno Info
12.10.2020
Pondělí
OBSAZENO
Stavby v katastru nemovitostí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-298/2018 AK/VE-175/2018
náhrada za 28.5.
Mgr. František Málek
Praha 8 - Karlín Info
3.12.2020
Čtvrtek
Stavby v katastru nemovitostí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-298/2018 AK/VE-175/2018
Mgr. František Málek
Plzeň Info
9.10.2020
Pátek
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0981-SP/PC/VP
Nový termín realizace (původní termín 17. 3. 2020). Kurz akreditován i u MV ČR.
JUDr. Věra Novotná
Ostrava Info
1.12.2020
Úterý
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0981-SP/PC/VP
JUDr. Věra Novotná
Praha 8 - Karlín Info
8.1.2021
Pátek
Správní trestání na úseku stavebního řádu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-225/2017 AK/VE-124/2017
JUDr. Eva Kuzmová
Praha 8 - Karlín Info
6.11.2020
Pátek
Správní řízení v praxi sociálně-právní ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0049/SP/VP
JUDr. Věra Novotná
Praha 8 - Karlín Info
18.12.2020
Pátek
Správní řád ve vazbě na stavební zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-74/2019 AK/VE-45/2019
JUDr. Eva Kuzmová
Praha 8 - Karlín Info
16.10.2020
Pátek
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-334/2014 AK/VE-129/2014
náhrada za 16.4.
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
1.12.2020
Úterý
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-334/2014 AK/VE-129/2014
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
27.11.2020
Pátek
Specifika sociální komunikace v gerontologii
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0207-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
22.10.2020
Čtvrtek
Specifika sociální komunikace v gerontologii
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0207-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
10.11.2020
Úterý
Specifika sociální komunikace v gerontologii
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0207-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Olomouc Info
1.12.2020
Úterý
Specifika práce s romskou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0182-SP/PC/VP
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
5.11.2020
Čtvrtek
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0820-SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
26.11.2020
Čtvrtek
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Olomouc Info
27.11.2020
Pátek
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Ostrava Info
10.12.2020
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0753-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Karlovy Vary Info
8.10.2020
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
6.11.2020
Pátek
Sociální práce ve sporech rodičů o děti - jak posílit rodiče ve spolupráci
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0743-SP
PhDr. Dana Vrabcová
Brno Info
19.11.2020
Čtvrtek
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0324-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Ostrava Info
14.12.2020
Pondělí
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0324-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Olomouc Info
6.10.2020
Úterý
Sociální bydlení v praxi veřejné správy
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0563-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Kamil Hric, DiS.
Mgr. Josef Zdražil
Brno Info
22.10.2020
Čtvrtek
OBSAZENO
Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0369-SP
NOVINKA
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
16.10.2020
Pátek
Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0369-SP
NOVINKA
JUDr. Věra Novotná
Brno Info
27.10.2020
Úterý
Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0369-SP
JUDr. Věra Novotná
Praha 8 - Karlín Info
11.11.2020
Středa
Skončení pracovního poměru úředníka
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-208/2020 AK/VE-139/2020
Nový kurz
JUDr. Jan Horecký, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
10.12.2020
Čtvrtek
Sebepoškozování, sebevraždy
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Brno Info
15.10.2020
Čtvrtek
OBSAZENO
Řešení konfliktních situací
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0553-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
26.10.2020
Pondělí
Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-86/2020 AK/VE-53/2020
Mgr. Petra Juřátková
Praha 8 - Karlín Info
17.12.2020
Čtvrtek
Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0557-SP/VP
JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
Brno Info
21.10.2020
Středa
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Ing. Jiří Blažek
Praha 8 - Karlín Info
10.11.2020
Úterý
Přestupkové řízení dle zákona o silniční dopravě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-272/2020 AK/VE-183/2020
NOVINKA
Mgr. Petra Juřátková
Ostrava Info
13.10.2020
Úterý
Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
Neakreditováno
PhDr. Vojtěch Bednář
Brno Info
7.12.2020
Pondělí
Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
Neakreditováno
PhDr. Vojtěch Bednář
Ostrava Info
30.10.2020
Pátek
Právní rámec inkluzivního jednání: časté problémy
Akreditováno u MŠMT: Č.j.:MSMT-10646/2020-6-417
NOVINKA
Mgr. Lucie Obrovská, Ph.D.
Brno Info
11.12.2020
Pátek
Právní rámec inkluzivního jednání: časté problémy
Akreditováno u MŠMT: Č.j.:MSMT-10646/2020-6-417
nový kurz
Mgr. Lucie Obrovská, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
13.11.2020
Pátek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
JUDr. Simeona Zikmundová
Karlovy Vary Info
27.11.2020
Pátek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
Vhodné i pro nově ustanovené krajské orgány
JUDr. Simeona Zikmundová
Plzeň Info
22.10.2020
Čtvrtek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
JUDr. Simeona Zikmundová
Praha 8 - Karlín Info
20.10.2020
Úterý
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
JUDr. Simeona Zikmundová
Brno Info
20.10.2020
Úterý
Právní instituty dle zákona o silničním provozu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-119/2020 AK/VE-76/2020
Nový termín realizace (původní termín 12. 5. 2020)
Mgr. Petra Juřátková
Ostrava Info
3.12.2020
Čtvrtek
Pracovní právo aktuálně
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-109/2018 AK/VE-64/2018
JUDr. Jan Horecký, PhD.
Plzeň Info
24.11.2020
Úterý
Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0559-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Pelhřimov Info
5.11.2020
Čtvrtek
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0071-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
3.12.2020
Čtvrtek
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0071-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Brno Info
20.10.2020
Úterý
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1461-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
17.12.2020
Čtvrtek
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1461-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
12.11.2020
Čtvrtek
Pozemní komunikace a předpisy související
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-631/2018 AK/VE-365/2018
Ing. Jiří Blažek
Karlovy Vary Info
23.10.2020
Pátek
Potřeby dítěte a jejich naplnění
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0511-SP/PC
Kurz akreditován i u MV ČR, kurz přesunut z termínu 23.6.2020
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
3.11.2020
Úterý
Potřeby dítěte a jejich naplnění
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0511-SP/PC
PhDr. Kateřina Fořtová
Plzeň Info
9.10.2020
Pátek
Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-98/2015 AK/VE-65/2015
Ing. Barbora Tomčalová
Plzeň Info
24.11.2020
Úterý
Poradenství obce ve věci opatrovnictví fyzické osoby
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-565/2012
Bc. Veronika Čtvrtlíková
Ostrava Info
2.10.2020
Pátek
ZRUŠENO
Poradenství obce ve věci opatrovnictví fyzické osoby
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-565/2012
Bc. Veronika Čtvrtlíková
Brno Info
27.10.2020
Úterý
Pojem provozovatel vozidla v souvislosti zákonů č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-202/2020 AK/VE-135/2020
Novinka
Mgr. Petra Juřátková
Ostrava Info
23.10.2020
Pátek
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-543/2016
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Plzeň Info
11.12.2020
Pátek
Podpora efektivního rodičovství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0321-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Ostrava Info
2.10.2020
Pátek
Pěstounská péče
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0463-SP
JUDr. Věra Novotná
Karlovy Vary Info
3.11.2020
Úterý
Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0360-SP
Mgr. Jitka Měřínská
Olomouc Info
27.10.2020
Úterý
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
NOVINKA
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Brno Info
19.11.2020
Čtvrtek
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Praha 8 - Karlín Info
19.11.2020
Čtvrtek
Orgány obcí a jejich pravomoci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-591/2019 AK/VE-367/2019
Ing. Miroslav Veselý
Plzeň Info
16.12.2020
Středa
Orgány obcí a jejich pravomoci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-591/2019 AK/VE-367/2019
novinka
Ing. Miroslav Veselý
Praha 8 - Karlín Info
13.11.2020
Pátek
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
JUDr. Eva Kuzmová
Brno Info
20.11.2020
Pátek
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
JUDr. Eva Kuzmová
Ostrava Info
22.10.2020
Čtvrtek
Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018
Mgr. František Málek
Plzeň Info
24.11.2020
Úterý
Odpovědnost pracovníka a opatrovníka při práci s klientem (v závislosti, bez domova, nebo při sklonech k agresivitě)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0068-SP/PC/VP
Mgr. Radka Pešlová
Praha 8 - Karlín Info
15.10.2020
Čtvrtek
Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-442/2014 AK/VE-187/2014
NÁHRADNÍ TERMÍN. KURZ PŘESUNUT Z 26. 5. 2020
Ing. Barbora Tomčalová
Brno Info
8.10.2020
Čtvrtek
Obecné a technické požadavky na výstavbu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-564/2018 AK/VE-317/2018
Ing. Jindřich Pater
Brno Info
12.11.2020
Čtvrtek
Obec a občanský zákoník (úvod do problematiky)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-530/2019 AK/VE-332/2019
JUDr. Luboš Průša
Brno Info
26.11.2020
Čtvrtek
Obec a občanský zákoník (úvod do problematiky)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-530/2019 AK/VE-332/2019
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
6.10.2020
Úterý
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Plzeň Info
3.12.2020
Čtvrtek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016

Brno Info
23.11.2020
Pondělí
Novela stavebního zákona a připravovaná Rekodifikace stavebního práva
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-48/2020 AK/VE-32/2020
Ing. Jindřich Pater
Praha 8 - Karlín Info
8.10.2020
Čtvrtek
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0414-SP/PC
PhDr. Dana Vrabcová
Karlovy Vary Info
13.10.2020
Úterý
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0414-SP/PC
PhDr. Dana Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
8.12.2020
Úterý
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0252-SP/PC/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Plzeň Info
15.10.2020
Čtvrtek
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-513/2018 AK/VE-292/2018
PhDr. Helena Kalábová, PhD.
Havlíčkův Brod Info
13.10.2020
Úterý
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0252-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Ostrava Info
24.11.2020
Úterý
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0252-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Olomouc Info
9.10.2020
Pátek
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0150-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
29.10.2020
Čtvrtek
Kronikářská praxe I.
Neakreditováno
Mgr. Tomáš Hromádka
Ostrava Info
30.10.2020
Pátek
Kronikářská praxe I.
Neakreditováno
Mgr. Tomáš Hromádka
Olomouc Info
14.10.2020
Středa
Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0251-SP/PC/VP
PhDr. Helena Kalábová, PhD.
Olomouc Info
20.11.2020
Pátek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0781-SP/PC/VP
náhradní termín za 24.8.
PhDr. Eva Aigelová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
13.11.2020
Pátek
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
náhradní termín za 17. 4.
PhDr. Michaela Černá
Praha 8 - Karlín Info
18.11.2020
Středa
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
Kurz přesunut z termínu 30.10.2020
PhDr. Michaela Černá
Brno Info
12.11.2020
Čtvrtek
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
PhDr. Michaela Černá
Olomouc Info
13.11.2020
Pátek
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
PhDr. Michaela Černá
Ostrava Info
3.12.2020
Čtvrtek
Jak rozpoznat dítě se znaky CAN
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0509-SP/PC
Mgr. Peter Oroszy
Ostrava Info
4.12.2020
Pátek
Jak motivovat klienta ke změně
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0137-SP/PC
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Brno Info
2.10.2020
Pátek
Jak identifikovat oběť domácího násilí
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0586-SP/PC/VP
PhDr. Helena Kalábová, PhD.
Příbram Info
23.10.2020
Pátek
Jak identifikovat oběť domácího násilí
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0586-SP/PC/VP
PhDr. Helena Kalábová, PhD.
Info
10.11.2020
Úterý
Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0562-SP/PC
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z 14.5.2020
Dipl.-Übers. Markéta Nováková
Mgr. Pavla Poláková
Brno Info
13.10.2020
Úterý
Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0562-SP/PC
Dipl.-Übers. Markéta Nováková
Mgr. Pavla Poláková
Karlovy Vary Info
6.10.2020
Úterý
Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0562-SP/PC
Dipl.-Übers. Markéta Nováková
Mgr. Pavla Poláková
Olomouc Info
5.11.2020
Čtvrtek
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-354/2017 AK/VE-194/2017
Včetně informací k GDPR.
Mgr. Jiří Jarema
Ostrava Info
1.10.2020
Čtvrtek
Identita dítěte v náhradní rodinné péči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0318-SP/PC
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z termínu 7.5.2020
Mgr. Klára Moravcová
Brno Info
27.10.2020
Úterý
Identita dítěte v náhradní rodinné péči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0318-SP/PC
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Plzeň Info
29.9.2020
Úterý
OBSAZENO
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
NOVINKA
Lenka Šimková
Brno Info
8.10.2020
Čtvrtek
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
NOVINKA
Lenka Šimková
Plzeň Info
15.10.2020
Čtvrtek
Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0608-SP/PC/VP
Kurz přednáší dvě lektorky
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Karlovy Vary Info
29.9.2020
Úterý
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-336/2018 AK/VE-205/2018
náhrada za 20.5.
Ing. Tomáš Matejov
Praha 8 - Karlín Info
6.11.2020
Pátek
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-336/2018 AK/VE-205/2018
Ing. Tomáš Matejov
Brno Info
1.10.2020
Čtvrtek
Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky
Neakreditováno
PhDr. Michaela Černá
Olomouc Info
2.10.2020
Pátek
Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky
Neakreditováno
PhDr. Michaela Černá
Ostrava Info
30.9.2020
Středa
ZRUŠENO
Dozory - autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka, koordinace BOZP na staveništi
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-606/2019 AK/VE-377/2019
Ing. Jindřich Pater
Olomouc Info
1.10.2020
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0033-SP/PC
Informace k lex COVID - dopady opatření v praxi
Mgr. Gabriela Šťastná
Plzeň Info
8.10.2020
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0033-SP/PC
Kurz je akreditován i u MV ČR
Mgr. Gabriela Šťastná
Brno Info
19.11.2020
Čtvrtek
OBSAZENO
Dítě jako pachatel
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0980-SP/PC/VP
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z 21.5.2020
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Brno Info
11.12.2020
Pátek
Dítě jako pachatel
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0980-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
29.10.2020
Čtvrtek
Dítě jako oběť
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0979-SP/PC/VP
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z 21.5. 2020
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Brno Info
6.11.2020
Pátek
Dítě jako oběť
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0979-SP/PC/VP
Novinka
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
5.11.2020
Čtvrtek
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-277/2019 AK/VE-162/2019
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z termínu 11.9. 2020
Mgr. Jan Schwaller
Brno Info
10.12.2020
Čtvrtek
Daň z příjmu obcí a příspěvkových organizací
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-100/2015
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
22.10.2020
Čtvrtek
Český jazyk v úřední praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-436/2016
NÁHRADNÍ TERMÍN. KURZ PŘESUNUT Z 2.6.2020
Mgr. Petra Koktavá
Brno Info
9.10.2020
Pátek
České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky v příkladech - vlastní kapitál
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-156/2019 AK/VE-94/2019
NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z termínu 23. 4. 2020 a 11.9.2020
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
6.11.2020
Pátek
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017
PhDr. Jitka Janečková
Plzeň Info
1.12.2020
Úterý
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017
Mgr. Jan Schwaller
Brno Info
4.12.2020
Pátek
Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-337/2016 AK/PV-638/2016
Hana Talli Hlubučková
Praha 8 - Karlín Info
15.10.2020
Čtvrtek
Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-337/2016 AK/PV-638/2016
Hana Talli Hlubučková
Olomouc Info
16.10.2020
Pátek
Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-337/2016 AK/PV-638/2016
Hana Talli Hlubučková
Ostrava Info
12.11.2020
Čtvrtek
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-563/2018 AK/VE-316/2018
NÁHRADA ZA 17.6. 2020
Ing. Tomáš Hellmuth, CSc.
Ing. Dana Potužníková
Praha 8 - Karlín Info
23.10.2020
Pátek
Agresivní chování a možnosti práce s klienty
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0549-SP/PC
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
5.10.2020
Pondělí
ADHD - výchovné působení
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0205-SP/PC
náhrada za 18.6.
PhDr. Helena Kalábová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).