registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Existenciální psychologie pro personalisty - 2denní workshop
Variabilní symbol: 0319099
Datum konání: 20.11.2019
Čas: 10:00 do 17:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor:
Akreditace: Neakreditováno
Cena kurzu: 3509,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: Hotel Staré Časy - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:

Nejspíš je to smysl lidského života. Stát se tím, kým můžeme být. Těšit se ze života v rovnováze, dělat práci, která nás naplňuje, věnovat energii věcem, které nám dávají smysl, zaměřit se na to, co je důležité. Mít kolem sebe lidi, které máme rádi a vytvářet takové vztahy, kdy druzí mají rádi nás. Umět se vypořádat s těžkými a náročnými zkouškami, před něž nás život, osud nebo náhoda postaví. Mít o čem snít a prožívat pocit životního naplnění a štěstí.

Smyslem workshopu je zprostředkovat vám sebepoznávací techniky a cvičení, které Vám mohou pomoci strukturovaně přemýšlet o důležitých aspektech vašeho bytí. O důležitých otázkách vašeho jedinečného a neopakovatelného života. Přemýšlet o tom, jak poznat a realizovat potenciál, kterým disponujete. Nikdo jiný na světě nemá stejný jako je ten váš.

Jako pomůcku k tomu obdržíte komplexní pracovní sešit (v rozsahu 70 stran) s průvodními texty, cvičeními, technikami a prostorem pro osobní poznámky založený na zkušenostech lektora s  rozvojem a koučováním lidí, kulturoupsychologií a sociologií organizací za posledních 10 let.

Workshop přizpůsobujeme očekáváním účastníků. Naší prioritou je vytvořit bezpečné a pohodové prostředí. Děláme maximum pro to, aby pro Vás setkání bylo užitečné. Nemusíte se obávat ohrožujícího "odhalování se" před ostatními, pokud Vám to bude nepříjemné.

UBYTOVÁNÍ

V případě zájmu o zajištění ubytování v hotelu Staré Časy, prosím, uveďte do poznámky.

Cena ubytování:     pro účastníky setkání v hotelu Staré časy - po slevě

jednolůžkový pokoj: 1 020 Kč, dvoulůžkový: 1 420 Kč (včetně snídaně a s DPH)

Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem workshopu je poskytnout účastníkům strukturovanou zkušenost a příležitost k zamyšlení nad vlastní profesní rolí, vztahy, rovnováhou, profesními i životními cíli a prioritami.

Účastníci se seznámí s technikami, které mohou následně využívat v osobním i profesním životě (odolnost proti zátěži, řízení času s ohledem na smysluplné priority, vyvážení pracovního a osobního života, prevence vyhoření, sebeřízení, práce s intuicí a vnitřní motivací při rozhodování, vytváření pozitivních vztahů v týmu, s klienty, zákazníky apod.).

Program:

1. den 10.00 - 17.30

Úvod, očekávání – práce s projektivními kartami

Tajemství rovnováhy

 • Životní a pracovní kolo rovnováhy
 • Rovnováha osobního a pracovního života

Vůle ke smyslu

 • Praktické principy existenciální psychologie V. Frankla a I. Yaloma
 • V čem mohou být existenciální pravdy užitečné

Smysluplná práce

 • Kam se ztratil člověk?
 • 4 kvadranty
 • Technika k tématu „Smysl a profesní život“

Čára života a odložení rolí - zážitkové cvičení k prioritám a plánům

Láska a vztahy

 • Gradient vztahů s lidmi, koníčky a institucemi - technika
 • Čára profesního života - zážitkové cvičení
 • Gradient pracovních vztahů s lidmi - technika
 • Gradient vztahů s klienty, zákazníky, dodavateli, stakeholdry – technika

 

2. den 8.30 - 14.00

Reflexe prvního dne

Jak zvládat smutek, prohry, utrpení a pocity viny

 • Život je funkcí očekávání
 • Postoj a svoboda volby
 • Minulost, pocity viny a odpuštění
 • Tipy, rady, techniky

Budoucnost, naděje a štěstí

 • Život není fér
 • Mám štěstí
 • Bytí tady a teď
 • Jako poprvé, jako naposledy a technika tří kontrolek
 • Tipy, rady, techniky

Moc podvědomí, tajemství motivace a relaxace – zážitková imaginace, moc zvuků a hudby

 • Tvořivá imaginace
 • Sny, touhy, představy, přání a imaginace
 • Síla intuice a jak ji efektivně využít
 • Projektivní techniky – jak je můžeme využít?

Reflexe workshopu – projektivní karty, diskuze, zpětná vazba


Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100 (POZOR ZMĚNA ÚČTU), var.symbol 0319099 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 1 pracovní den před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).