registrovat se  


Projekty - aktuální projekty a zakázky

Název projektuDatum realizacePodrobnosti
Vzdělávání v oblasti interdisciplinární spolupráce mezi aktéry péče o ohrožené děti v soudním regionu Nový Jičín II.

Předmětem zakázky je zajištění specifických odborných vzdělávacích služeb, které podpoří zavedení Cochemského principu do praxe rodičovských sporů vedených v soudním regionu Nový Jičín.
 
16.11.2017 - 28.2.2020 Podrobnosti
Vzdělávání zaměstnanců v metodách sociální práce s rodinou s dětmi

Předmětem zakázky je realizace 20 vzdělávacích seminářů akreditovaných MPSV ČR ve 4 okresech Libereckého kraje během realizace projektu „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002733, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: „2 – Sociální začleňování a boj s chudobou“

25.9.2017 - 30.6.2019 Podrobnosti
Benchmarkingová iniciativa 2005

Benchmarkingová iniciativa 2005 (BI 2005) vznikla jako dobrovolné, neformální sdružení obcí s rozšířenou působností. Při své činnosti vychází z výstupů Projektu Benchmarking rozšířené působnosti obcí 3. typu, který byl realizován v letech 2003 – 2004 za finanční podpory Kanadské agentury pro mezinárodní rozvoj (CIDA) a dalších partnerů.

1.4.2005 - 31.12.2018 Podrobnosti
Vzdělávání zaměstnanců Statutárního města Kladna – 1. část – Právo a legislativa

Předmětem plnění této části zakázky je zajištění odborného vzdělávání pracovníků Magistrátu města Kladna, pracovníků vybraných městských a obecních úřadů ve správním úřadu obce s rozšířenou působností Kladno a volených zastupitelů těchto ÚSC v rámci okruhu vzdělávání - Právo a legislativa.

2.10.2017 - 30.11.2018 Podrobnosti
Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část I., VI., VIII.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného vzdělávání pracovníků MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v níže uvedených vzdělávacích kurzech.

18.10.2017 - 30.11.2018 Podrobnosti
Vzdělávání pracovníku orgánu sociálně-právní ochrany dětí ve městě Havlíčkův Brod

 

22.2.2018 Zjišťování názoru dítěte
29.3.2018 Míra ohrožení dítěte v rodinách s domácím násilím
17.5.2018 Nová zákonná úprava přestupků v oblasti ochrany dětí
20.9.2018 Sociální práce s manipulativním rodičem
7.6.2018 Ochrana osobních údajů na úseku sociálně-právní ochrany dětí
podzim Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí
1.2.2018 - 31.10.2018 Podrobnosti

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).