registrovat se  


Projekty - aktuální projekty a zakázky

Název projektuDatum realizacePodrobnosti
Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko – otevřené kurzy

Cílem je poskytnout objednateli kompletní zajištění otevřených akreditovaných kurzů pro zaměstnance obcí spadajících do správního obvodu ORP Jilemnice. Zakázka je realizována v rámci projektu „Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009850.

11.10.2019 - 15.3.2021 Podrobnosti
Benchmarkingová iniciativa 2005

Benchmarkingová iniciativa 2005 (BI 2005) vznikla jako dobrovolné, neformální sdružení obcí s rozšířenou působností. Při své činnosti vychází z výstupů Projektu Benchmarking rozšířené působnosti obcí 3. typu, který byl realizován v letech 2003 – 2004 za finanční podpory Kanadské agentury pro mezinárodní rozvoj (CIDA) a dalších partnerů.

1.4.2005 - 31.12.2020 Podrobnosti
Vzdělávací kurzy pro pracovníky odboru sociálních věcí Městského úřadu Pelhřimov

Realilzace akreditovaných vzdělávacích programů zaměřených na sociální problematiku pro pracovníky MěÚ Pelhřimov.

4.9.2020 - 24.11.2020 Podrobnosti
Vzdělávací kurzy pro pracovníky Městského úřadu Havlíčkův Brod

Realilzace akreditovaných vzdělávacích programů zaměřených na sociální problematiku pro pracovníky MěÚ Havlíčkův Brod.

21.2.2020 - 12.11.2020 Podrobnosti
Plzeň moderní a zodpovědná – KA01 Akreditované vzdělávání zaměstnanců statutárního města Plzně zařazených do Magistrátu města Plzně“, část D - Právo a legislativa

Předmětem plnění je zajištění komplexního akreditovaného vzdělávání (akreditace MVČR dle zákona č. 312/2002 Sb.) pro zaměstnance zadavatele zařazené do Magistrátu města Plzně.
 

23.6.2020 - 31.5.2020 Podrobnosti

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).