registrovat se  


O nás – reference

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Zajištění vzdělávacích aktivit klíčové aktivity č. 1 – Vzdělávání pro pracovníky sociálních odborů obcí MSK vykonávajících agendu sociálně právní ochrany dětí

Celkem bylo úspěšně proškoleno 711 osob v rámci 86 odškolených dní, kdy bylo realizováno celkově 33 akreditovaných vzdělávacích programů ze sociální oblasti.

"Služby byly poskytovány řádně a odborně, realizovaná zakázka probíhala bez komplikací, kladně hodnotíme pružný a maximálně vstřícný přístup dodavatele."   Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí.

 

Město Žďár nad Sázavou

Systém controllingu klíčových ukazatelů a reportingu - komplexní analýza benchmarkingových výsledků MěÚ Žďár nad Sázavou

Obsahem analýz byl profil městského úřadu Žďár nad Sázavou včetně analýzy výkonu přenesené a samostatné působnosti dle jednotlivých více než 50 agend a činností.

"Unikátní databáze s desetiletou historií více než 60 měst a obcí nám dala a dává možnost porovnávat naši výkonnost a efektivitu s velikostně obdobnými městy. Několik stovek předdefinovaných ukazatelů s možností vytvářet si i svoje vlastní, nám pomohla k odhalení slabých míst a ukázala, kde hledat rezervy."  Ing. Jan Havlík MPA, tajemník městského úřadu.

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).