Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA

Variabilní symbol: 1519008
Datum konání: 5.3.2019
Čas: 09:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: Ing. Barbora Tomčalová
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-98/2015 AK/VE-65/2015
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti posuzování vlivů záměru na životní prostředí a objasnění jednotlivých fází procesu EIA.

Program:

Základní právní předpisy v procesu EIA
Úřady příslušné k vedení procesu EIA

 • Ministerstvo životního prostředí
 • krajské úřady

Terminologie v procesu EIA (dle zák. č. 100/2001 Sb.)

 • proces EIA
 • záměr
 • příslušný úřad

Předmět posuzování

 • příloha č. 1 k zákonu 100/2001 Sb.
 • změny záměrů
 • podlimitní záměry

Jednotlivé kroky procesu EIA

 • oznámení podlimitního záměru
 • oznámení
 • závěr zjišťovacího řízení
 • dokumentace
 • posudek
 • veřejné projednání
 • stanovisko

Informační systém EIA
Legislativní změny v roce 2015 a dalších (novela zákona EIA, novela stavebního zákona)