Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Problematika řešení konfliktních situací - uvedení do tématu

Variabilní symbol: 1519027
Datum konání: 13.6.2019
Čas: 09:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: 2016/0290-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1990,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Sociální pracovníci se často při výkonu svého povolání dostávají do konfliktních situací. Příčinou může být "rychlá" doba, nejasná pravidla, málo flexibilní pracovník nebo klient, konfliktogenní povaha klienta, syndrom vyhoření u sociálního pracovníka či situace sama o sobě, jakou je například vytýkání chyby nebo sdělování "špatné" zprávy. Řada konfliktů může být užitečná, mnohem častěji je však vnímáme jako zátěž a přejeme si, aby jich bylo, co nejméně, nebo aby alespoň proběhly, co nejšetrněji k našim citům. K zajištění kvalitní práce sociálních pracovníků je zapotřebí alespoň základní orientace v teorii konfliktů a jejich zvládání. Tento vzdělávací program může pomoci snaze sociálního pracovníka správně vyhodnocovat situace a kauzy a rozhodovat podle platných právních předpisů a metodik při správném vidění všech okolností daných kauz. Účastníci vzdělávacího programu posílí svoji dovednost analyzovat konflikt a jeho účastníky. Seznámí se s odstupňovaným přístupem k řešení konfliktů. Bude mít příležitost uvědomit si své silné stránky a své rozvojové potřeby v oblasti řešení konfliktů.

Mezi cíle tohoto vzdělávacího programu patří následující kompetence: účastníci se seznámí s problematikou konfliktů, jejich analýzou a typologií. Vytvoří si představu, jak předcházet konfliktům a co dělat, když se ke konfliktu schyluje.Účastníci získají představu o základních strategiích zvládání konfliktů a rozšíří si povědomí o svých silných stránkách a rozvojových potřebách v oblasti řešení konfliktů. V neposlední řadě si vyzkouší, na modelovém případu z praxe účastníků, strategii hledání řešení konfliktní situace.
Program:

1. Úvod do problematiky - co je to konflikt

 • Představení lektora a účastníků,
 • seznam konfliktních situací z praxe účastníků,
 • co je to konflikt,
 • mezilidská komunikace a zdroje konfliktů,
 • plíživý vs. otevřený,
 • roviny a druhy konfliktů,
 • pozitivní a destruktivní konflikt.

2. Strategie zvládání konfliktů

 • Konflikt a profesní role, 
 • pět základních strategií zvládání konfliktů (ignorování, vztahování, vyjednávání, kontramanipulace, prosazení se);
 • odstupňování řešení konfliktu.

3. Konfliktotvorné osoby

 • Úvod do problematiky: přímá agrese;
 • arogance;
 • kverulování; manipulace: neoprávněná kritika,
 • citové vydírání aj.

 

4. Konfliktotvorné situace

 • Úvod do problematiky: vytýkání nedostatků/chyb;
 • sdělování "špatných zpráv";
 • jak přijímat kritiku;
 • zvládání námitek;
 • zvládání nesouhlasu.

5. Rozbor 2 - 3 konfliktů z praxe účastníků

 • Metoda skupinového řešení problémů; diskuze, dotazy.

6. Závěr - vyhodnocení školení, zpětná vazba