Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách

Variabilní symbol: 1020028
Datum konání: 11.6.2020 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Tereza Formánková

V posledních letech zaměřena na práci s lidmi s tzv. duální diagnózou, tedy kombinací závislosti a schizofrenie či jiné významnější duševní poruchy, a to jak ambulantně tak v pobytových zařízeních. Poskytuje externí psychiatrickou péči s diagnózou schizofrenie v terapeutické komunitě Mýto u Rokycan. 

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0820-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
 • účastník se orientuje v základní terminologii oboru adiktologie;
 • zná základní členění závislosti;
 • ví jaké jsou příčiny závislostí na návykových lástkách;
 • je seznámen se specifiky sociálního kontaktu s klientem závislým na návykových látkách;
 • získá informace o komunikaci s klientem závislým na návykových látkách, motivačním rozhovorem a základní pravidla pro práci s rodinou takového klienta;
Program:

V souvislosti s rozvolňováním krizových opatření vlády začínáme poskytovat vzdělávací služby od 25. 5. 2020 a to při dodržování protivirových hygienických opatření:

 • počet účastníků bude omezen (max. 12 účastníků)
 • výukové prostory budou před kurzem desinfikovány
 • k dispozici budou hygienické pomůcky - roušky, desinfekce rukou, jednorázové rukavice
 • balená voda a balené občerstvení

 

1. Úvod

 • Lektor, kurz a jeho cíle, účastníci.
 • Motivace a očekávání účastníků od kurzu.

2. Základní terminologie v adiktologii, historický exkurz, trendy ve zneužívání psychoaktivních látek

 • Základní členění závislostí.
 • Měkké vs tvrdé drogy, smart drugs. 

3. Příčiny drogových závislostí

 • endogenní,
 • vrozená vulnerabilita,
 • kognitivně behaviorání a sociální učení,
 • smíšené příčiny,
 • rodinné poruchy, kodependence,
 • příklady z praxe, kazuistiky.

4. Pozorovatelné příznaky užití jednotlivých psychoaktivních látek

 • projevy, rizika, důsledky,
 • Harm reduction,
 • nizkoprahové programy,
 • možnosti terapeutického versus represivního zacházení,
 • doléčování,
 • sociální rehabilitace,
 • prevence relapsu,
 • příklady z praxe.

5. Sociální kontakt s drogově závislým

 • specifické projevy,
 • zvláštnosti v komunikaci,
 • zvládání psychické komorbidity,
 • dynamická a statická rizika,
 • protektivní faktory,
 • rodičovství, mateřství

6. Komunikace s klientem závislým na návykových látkách

 • motivace ke změně, cíle motivačního rozhovoru.
 • Pravidla pro práci s rodinou.

7. Řešení problémů z praxe

 • Řešení problémů z praxe.

8. Závěr.

 • Závěrečná diskuse, otázky a odpovědi.