Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Správní trestání na úseku stavebního řádu

Variabilní symbol: 1220025
Datum konání: 30.6.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: IMPACT HUB Ostrava
Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Eva Kuzmová

JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-225/2017 AK/VE-124/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1820,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s aktuální právní úpravou přestupků ve znění poslední novely přestupkového zákona č. 204/2015 Sb., účinné od 01.10.2015, správních deliktů a pořádkových pokut na úseku stavebního řádu, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci této problematiky stavebního zákona ve vazbě na přestupkový zákon a správní řád. Samostatná pozornost bude věnována novému zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s účinností od 01.07.2017. Seminář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů správního trestání na úseku stavebního řádu.

 

Program:
V souvislosti s rozvolňováním krizových opatření vlády začínáme poskytovat vzdělávací služby od 25. 5. 2020 a to při dodržování protivirových hygienických opatření:
  • školicí prostory budou uzpůsobeny tak, aby odpovídaly zákonem stanoveným rozestupům mezi účastníky kurzu (2 metry)
  • k dispozici budou hygienické pomůcky - roušky, desinfekce rukou, jednorázové rukavice
  • balená voda a balené občerstvení
  • jednorázové kelímky a míchátka

Správní trestání

Základní zásady, správní delikty - znak, druhy, vzájemný vztah, prameny právní úpravy správního trestání na úseku stavebního řádu

Právní úprava přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění novely provedené zákonem č. 204/2015 Sb. (platná a účinná do 30. 6. 2017)

  • Obecná část – formální a materiální znaky skutkových podstat, kritéria pro ukládání sankcí, absorpční zásada, zánik odpovědnosti
  • Procesní úprava řízení

Právní úprava správních deliktů podle stavebního zákona a správního řádu (platná a účinná do 30. 6. 2017)
Právní úprava provedená zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

  • Obecná ustanovení – časová, osobní působnost
  • Základy odpovědnosti za přestupek (fyzické osoby, právnické osoby, podnikající fyzické osoby)
  • Řízení o přestupcích

Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností