Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Rozpočtový proces obce v praxi

Variabilní symbol: 1020043
Datum konání: 3.6.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Tomáš Matejov
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1950,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je formou aktualizačního vzdělávacího programu zprostředkovat cílové skupině nejnovější informace z oblasti rozpočtu a veřejných financí, upozornit na změny v příslušné legislativě a nové poznatky nezbytné pro praxi a správný výkon činností na tomto úseku.

Program:

V souvislosti s rozvolňováním krizových opatření vlády začínáme poskytovat vzdělávací služby od 25. 5. 2020 a to při dodržování protivirových hygienických opatření:

 • počet účastníků bude omezen (max. 12 účastníků)
 • výukové prostory budou před kurzem desinfikovány
 • k dispozici budou hygienické pomůcky - roušky, desinfekce rukou, jednorázové rukavice
 • balená voda a balené občerstvení

 

Obsah kurzu:

Základní charakteristika rozpočtu

 • úloha a funkce rozpočtu
 • právní úprava
 • rozpočtová skladba
 • rozpočtové určení daní

Rozpočtový výhled

 • obsah, zpracování a schválení rozpočtového výhledu

Přípravné práce na rozpočtu

 • stanovení základního rámce rozpočtu
 • zásady a pravidla přípravy rozpočtu
 • zhodnocení možností z hlediska dlouhodobých potřeb

Sestavení návrhu rozpočtu

 • odhad předpokládaných příjmů
 • návrh výdajů rozpočtu
 • komentář k návrhu rozpočtu
 • rizikové oblasti rozpočtu

Projednání a schválení rozpočtu

 • stanovení termínů k projednání návrhu rozpočtu
 • zpracování konečného návrhu rozpočtu
 • stanovení závazných ukazatelů rozpočtu
 • schválení rozpočtu
 • rozpis rozpočtu
 • podmínky pro hospodaření podle provizoria

Hospodaření dle rozpočtu

 • rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu
 • porušení rozpočtové kázně

Přezkum hospodaření

Závěrečný účet

 • obsah a sestavení závěrečného účtu
 • zveřejnění a schválení závěrečného účtu

Vztah zřizovatele k příspěvkovým organizacím z hlediska rozpočtu

 • charakteristika příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb.
 • stanovení základních ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací ve vztahu k rozpočtu zřizovatele
 • porušení rozpočtové kázně