Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti

Variabilní symbol: 1020369
Datum konání: 17.9.2020
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Tereza Formánková

V posledních letech zaměřena na práci s lidmi s tzv. duální diagnózou, tedy kombinací závislosti a schizofrenie či jiné významnější duševní poruchy, a to jak ambulantně tak v pobytových zařízeních. Poskytuje externí psychiatrickou péči s diagnózou schizofrenie v terapeutické komunitě Mýto u Rokycan. 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-179/2019 AK/VE-108/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Vzdělávací program rozšiřuje dovednosti a znalosti o přístupu ke klientům s problematikou gamblingu a prohlubuje celkově poznatky a dovednosti v oblasti práce se závislými. Účastníci se seznámí s mapováním rozsahu a závažnosti problému u závislého klienta (diagnostika závažnosti). Významná část se věnuje motivaci závislých ke změně formou motivačních pohovorů a jejich nácviku. K dispozici budou kazuistiky a jednotlivé příběhy klientů z praxe.

 

Program:

1. Mapování očekávání účastníků a úvod do problematiky programu

 • Seznámení s účastníky a jejich očekáváními, upřesnění cíle kurzu formou diskuse.

2. Problematika gamblingu

 • diagnostika,
 • formy gamblingu,
 • motivace k léčbě,
 • léčba,
 • prevence relapsu.

3. Dynamika psychických procesů u závislých, fáze závislosti

 • bažení,
 • prevence relapsu,
 • závislostní rysy chování,
 • práce s diagnostickými dotazníky.

4. Motivační rozhovory, vnitřní motivace

 • teorie motivačních pohovorů,
 • práce s navyšováním vnitřních motivací klienta a praktický nácvik technik.

5. Prostředí terapeutických komunit a nástroje léčby v terapeutických komunitách, reaocializace a reintegrace závislých

 • fáze léčby závislosti,
 • typy terapeutických skupin,
 • práce s rodinou závislých,
 • překážky v léčbě závislosti,
 • duální diagnózy,

6. Kazuistiky závislých klientů, práce s kazuistikami a životními příběhy

 • kazuistiky závislých klientů,
 • práce s kazuistikami a životními příběhy,

7. Shrnutí, diskuse, dotazy

 • Shrnutí, diskuse, dotazy.