Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Pěstounská péče

Havlíčkův Brod

Variabilní symbol: 0321 602
Datum konání: 10.6.2021
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MÚ Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
  • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
  • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
  • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
  • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MPSV ČR: A2017/0463-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

1) zkušenosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) z aplikace  právní úpravy všech forem náhradní výchovy, úskalí rozhodování podle občanského zákoníku, zákona o zvláštních řízeních soudních a novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 401/2012 Sb., pozitiva a negativa této právní úpravy ,
2) kombinace jednotlivých forem, odpovědnost za děti při  rozhodování o volbě formy náhradní rodinnné péče a úskalí při rozhodování a realizaci,
3)pěstounská péče dlouhodobá a pěstounská péče na přechodnou dobu,jako časté formy náhradní rodinné péče, zprostředkování,příprava a výběr pěstounů, jejich postavení podle zákona a v praxi, podpora pěstounů, jejich doprovázení  a vzdělávání, uzavírání a kontrola dohod uzavřených s pěstouny, formy spolupráce OSPOD a pověřených osob s pěstouny a biologickou rodinou dětí svěřených do pěstounské péče, důležitost doprovázení dětí po opuštění náhradní rodinné péče, spolupráce s poskytovateli sociálních služeb,

4) hmotné zabezpečení pěstounů,
5)kazuistiky a případové studie .       
6) otázky a odpovědi, diskuze                                                                                                                     "       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Cíle kurzu:

Účastník kurzu získá  poznatky o aplikaci  právních předpisů upravujících formy náhradní výchovy, v občanském zákoníku, zákoně o zvláštních řízeních soudních, zákoně o sociálně-právní ochraně dětí  a přepisech souvisejících. Pozornost bude zaměřena na přeměnu jednotlivých forem náhradní výchovy a právní  úpravě a realizaci pěstounské péče. Právní  předpisy a další související předpisy přinesly mnoho významných změn, které se dotýkají působnosti OSPOD a soudů v rozhodování o pěstounské péči. Aplikace těchto předpisů přináší v praxi  různorodé výklady a OSPOD se setkávají s  problémy při rozhodování soudů tak při vlastní realizaci pěstounské péče. Otazníky jsou i při zprostředkování pěstounské péče,přípravě a  výběru pěstounů. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí  přinesl i významné změny spočívající v nezbytné spolupráci s pověřenými osobami při uzavírání dohod, vzdělávání pěstounů a jejich podpoře a doprovázení. V rámci ČR jsou již známy příklady dobré i negativní praxe, které je prospěšné si předávat a seznamovat se s nimi.     
     

Program:

1. Zkušenosti z právní úpravy

  • Zkušenosti OSPOD, soudů a pověřených osob z aplikace nové právní úpravy forem náhradní výchovy v občanském zákoníku, zákoně o SPOD, zákoně o zvláštních řízeních soudních a dalších souvisejících předpisů, zprostředkování, příprava a výběr pěstounů.

2. Rozhodování o pěstounské péči

  • Kombinace jednotlivých forem náhradní výchovy, zprostředkování, příprava a výběr pěstounů, svěřování dětí do pěstounské péče, postavení pěstounů jako jiných osob odpovědných za výchovu.

3. Pomoc a podpora pěstounským rodinám

  • Uzavírání a kontrola dohod, doprovázení pěstounských rodin, vzdělávání pěstounů, spolupráce OSPOD a pověřených osob, pomoc při spolupráci s biologickou rodinou, doprovázení dítěte po opuštění náhradní rodinné péče, spolupráce s poskytovateli sociálních služeb.

4. Případové studie, kazuistiky, diskuse

  • Příklady dobré a negativní praxe.