Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Veřejné zakázky malého rozsahu

Variabilní symbol: 1220206
Datum konání: 23.9.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p. o.
Ve Svahu 578/13, 793 26 Vrbno pod Pradědem - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Luboš Průša
 • 28 let ve veřejné správě (samospráva, státní správa)
 • nyní 3 roky advokát specializující se zejména na problematiku územně samosprávných celků (měst a obcí) a právo ÚSC roku 2015 samostatný advokát
 • ředitel KÚ Jč. kraje (2007-2012)
 • předseda Legislativní komise SMO ČR (2001-2006)
 • radní Jč. kraje (2000-2006)
 • starosta města Písek  (1998-2006)
 • místostarosta města Písek (1994-1998)
 • tajemník MÚ Písek (1991-1994)
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-255/2017 AK/VE-139/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Vzdělávací program má za cíl seznámit účastníky se zákonnými postupy zadávání veřejných zakázek u veřejných zakázek malého rozsahu v prostředí ÚSC a s návaznostmi těchto postupů na úpravu obsaženou v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na úpravu závazkových vztahů obsaženou v občanském zákoníku a rozdělení kompetencí při zadávání zakázek mezi orgány ÚSC upravené v zákonech o obcích a krajích a s chybami, které se při zadávání ZMR v prostředí ÚSC nejčastěji vyskytují a s tím, jak těmto chybám předcházet. 

Program:
V souvislosti s rozvolňováním krizových opatření vlády začínáme poskytovat vzdělávací služby od 25. 5. 2020 a to při dodržování protivirových hygienických opatření:
 • školicí prostory budou uzpůsobeny tak, aby odpovídaly zákonem stanoveným rozestupům mezi účastníky kurzu (2 metry)
 • k dispozici budou hygienické pomůcky - roušky, desinfekce rukou, jednorázové rukavice
 • balená voda a balené občerstvení
 • jednorázové kelímky a míchátka

1. Zásady a pojmy

 • Pojem – veřejná zakázka malého rozsahu
 • Finanční limity veřejných zakázek malého rozsahu
 • Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
 • Nezákonné dělení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
 • Zásady při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 • Metodika MF 3E - použitelnost při zadávání ZMR, přípustnost potlačitelnosti použití základních zásad (transparentnosti, zákazu diskriminace, rovného zacházení a přiměřenosti) při zadávání ZMR

2. Postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu

 • Postup orgánů obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 • Přímé zadání, užší poptávkové řízení, otevřená a kombinovaná poptávka
 • Kompetence orgánů ÚSC při zadávání
 • Směrnice pro zakázky malého rozsahu a postup podle nich
 • Zadávací dokumentace - náležitosti
 • Výzva k podání nabídek (poptávka) – obsah a forma
 • Lhůty pro podávání nabídek
 • Posuzování a hodnocení nabídek
 • Výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy
 • Povinnosti zadavatele po uzavření smlouvy
 • Profil zadavatele - povinnosti ÚSC
 • Souvislosti s úpravou závazků v NOZ a v zákoně o registru smluv

3. Častá pochybení při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, praktická doporučení

Shrnutí učiva, diskuse, výměna zkušeností.