Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím

Jilemnice

Variabilní symbol: 0319 718
Datum konání: 18.9.2020
Čas: 9 do 14
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Společenský dům Jilm
Roztocká 500, 514 01 Jilemnice Jilemnice - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Eva Kuzmová

JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem semináře je objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů při ochraně osobních údajů a poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Program poskytuje komplexní přehled této problematiky. Bude kladen důraz na vzájemné vazby mezi jednotlivými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákona č. 106/1999 Sb. a dojde i k řešení nejrůznějších aplikačních problémů z této oblasti. Problematika bude také názorně demonstrována na praktických příkladech a doplněna aktuální soudní judikaturou, budou největší úskalí obecného nařízení o ochraně osobních údajů a informačního zákona.

Program:

1. Ochrana osobních údajů

  • Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na mezinárodní, evropské a národní úrovni.
  • GDPR – působnost a pojmosloví, vztah k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů včetně vysvětlení nových přístupů a povinností, které GDPR přináší, práva subjektů údajů, zabezpečení osobních údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů.

2. Ochrana soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  • - § 8a zákona č. 106/1999 Sb. – výklad, modelové situace.
  • - § 8b zákona č. 106/1999 Sb. – výklad, judikatura k této problematice.
     

3. Postup dle zákona č.l 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  • Právní úprava práva na informace – okruh subjektů povinných poskytovat informace, působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona a správního řádu, problematika poskytování informací ze správních spisů, pojem informace (včetně objasnění tzv. neexistující informace a vytváření nových informací), poskytování informace a způsoby jeho realizace, omezení práva na informace – důvody pro neposkytnutí informace.
  • Vyřizování žádostí o poskytnutí informace – žadatel a způsob podání žádosti, náležitosti žádosti, vady žádosti a způsoby jejich odstranění, lhůty pro vyřízení žádosti, jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti, opakované žádosti.
  • Odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.
  • Úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.