Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Poradenství obce ve věci opatrovnictví fyzické osoby

Variabilní symbol: 1220083
Datum konání: 22.9.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o. p. s., pobočka Olomouc
Mariánská 4, 779 00 Olomouc - Podrobné informace
Lektor: Bc. Veronika Čtvrtlíková
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-565/2012
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1820,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Účastníci vzdělávacího programu získají základní přehled o situacích směřujících k opatrovnictví nebo k jiným formám zastupování , ve kterých se může ocitnout občan. Součástí programu je umět vysvětlit občanovi srozumitelným způsobem základní legislativu v oblasti opatrovnictví a umět reagovat na konkrétní dotazy k opatrovnictví, které se dotýkají soudních jednání, řešení finanční situace a oblasti sociálních služeb a zajištění dalších práv zastupované osoby.

Program:

1. Poradenství, nácvik srozumitelného vysvětlení o problematice právního jednání ve věci úpravy svéprávnosti

2. Poradenství ve věci opatrovnictví fyzické osoby, soudní jednání, řešení finančních prostředků,chyby opatrovníků a jejich dopad na život opatrovance

3. Orientace v nabídce sociálních služeb pro občany omezené v právních úkonech, volební právo, orientace ve smlouvách uzavíraných fyzickým opatrovníkem, pracovní smlouvy