Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Zásahy do významných krajinných prvků a ukládání biologického hodnocení (novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

Variabilní symbol: 0820503
Datum konání: 10.12.2020
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Cheb
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jan Ureš
 • Absolvent magisterského oboru Krajinných a pozemkových úprav na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.
 • V rámci studií začal pracovat na oddělení pedologie a ochrany půdy, kde se věnoval primárně testování protierozních materiálů a technologií, ochraně cenných částí území před produkty eroze, klasifikaci a mapování půd.
 • Krátce se také zabýval tvorbou a správou databáze DTM pro firmu Hrdlička.
 • Od jara roku 2018 se plně věnuje krajinnému inženýrství a souvisejícím ekologickým otázkám pro spolek Vše pro půdu primárně na projektech v Etiopii, ale také v Čechách.
 • Lektorské činnosti se věnuje od roku 2015.

 

 

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-263/2020 AK/VE-175/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině úředníků vhled do problematiky ochrany významných krajinných prvků (dále jen VKP) a současné platné legislativy k nim se vztahující. Zároveň poskytne informace o nutnosti provedení biologického hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy území dle Zákona č. 114/1992 Sb.

Program:

1. Krajinné prvky

 • Definice, obecná ochrana, registrace VKP, legislativa

2. Zásahy do významných krajinných prvků

 • Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku a jeho forma

3. Poškozování a kácení dřevin rostoucích mimo les

 • Povolení ke kácení dřevin rostucích mimo les

4. Krajinné prvky a poskytování podpor

 • Kontrola podmíněnosti - DZES
 • Za poškození KP se NEPOVAŽUJÍ.. (v rámci resortu zemědělství)

5. Hodnocení vlivu zásahů na přírodu a krajinu

 • Povinnosti při ochraně životního prostředí
 • Změny v zákonech

6. náležitosti a postup při biologickém hodnocení vlivu zásahů

 • Obsah biologického hodnocení
 • Standardní postup při realizaci biologického hodnocení

7. Závěr - diskuse