Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu dítěte

Kurz je akreditován i u MV ČR.

Variabilní symbol: 1020050
Datum konání: 3.11.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Markéta Klečková
Lektor 2: Lenka Šimková
 • Lektorka a konzultantka, jako sociální pracovnice působila více jak 20 let v oblasti sociálních služeb a také pracovala v manželské poradně či na krizovém telefonu.
 • Zkušenosti s prací na telefonu aktuálně využívá u klientů na Národní lince pro pomoc v závislostech.
 • Teoreticky vychází ze systematického přístupu, školí pomáhající profesionály v krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích programech, rozvíjí mentoring pro sociální pracovníky.
 • Ráda lektoruje interaktivní programy, její odborné příspěvky je možné najít např. v internetovém magazínu Sociální revue.  
 • Motto: " Bez vlastní práce s klienty se lektor neobejde."
Akreditace u MPSV ČR: A2019/1432-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1950,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Absolvent kurzu má základní povědomí o tom, jak v rámci vyhodnocování situace dítěte samostatně zpracovat analýzu nenaplněných potřeb dítěte a rodičovských kompetencí, určit ochranné a rizikové faktory v situaci dítěte a na základě těchto znalostí a dovedností pak  spolu s dítětem a jeho rodinou vytvořit individuální plán ochrany dítěte. Absolvent kurzu má rovněž  základní přehled o tom, jakým způsobem v rámci IPOD pracovat s formulováním stanovených cílů.

Program:

Zajištění protivirových hygienických opatření během kurzu:

 • výukové prostory jsou před kurzem desinfikovány
 • zvýšená frekvence větrání v místnosti
 • k dispozici jsou hygienické pomůcky - roušky, desinfekce rukou, jednorázové rukavice
 • balená voda a balené občerstvení

1. Úvod

 • Představení lektorů, účastníků, očekávání od kurzu, pravidla kurzu.
 • Představení modelové kazuistiky z práce OSPOD, část zpracovaná k vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny.

2. Proces vyhodnocování a analýza

 • Proces vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, shrnutí jednotlivých fází vyhodnocování.
 • Teoretické informace k analýze, rozdíl mezi popisem jednotlivých oblastí a analýzou.
 • Práce s formulacemi.

3. Práce s analýzou - kazuistiky

 • Praktikování - analýza předložené kazuistiky, práce s rizikovými a ochrannými faktory a rodičovskými kompetencemi.

4. Principy IPOD, praktické postupy

 • IPOD - teoretické informace k individuálnímu plánování, prioritizace, praktické ukázky příkladů, užitečné postupy formulování cílů.

5. IPOD k modelové kazuistice

 • Praktická cvičení - vytvoření individuálního plánu ochrany dítěte k modelové kazuistice - práce ve skupinách

6. Závěr

 • Závěr kurzu - shrnutí probrané látky.