Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o kontrole (kontrolní řád)

Variabilní symbol: 1520114
Datum konání: 7.10.2020
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
 • Od roku 2015 vykonává funkci právníka v Radě pro veřejný dohled nad auditem - zahraničně právní oddělení.
 • Působí jako lektor ve Svazu měst a obcí a v Institutu pro veřejnou správu Praha.
 • Je zkušebním komisařem MV ČR pro oblast přestupkového práva a veřejné správy.
 • V letech 2012 - 2015 vykonával funkci tajemníka kárné komise v Komoře auditorů ČR.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-4/2018 AK/VE-3/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2200,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům získat a prohloubit si aktuální informace k problematice kontroly a prostřednictvím příkladů z praxe a řešení modelových situací podpořit integraci poznatků, a to jak z problematiky kontroly výkonu přenesené, tak i samostatné působnosti územních samosprávných celků (ÚSC).

Program:

1. Zákon o kontrole (Kontrolní řád)

 •  Úvod do problematiky kontrolní činnosti
 •  Působnost kontrolního řádu
 •  Úkony předcházející kontrole
 •  Zahájení kontroly
 •  Práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných
 •  Protokol o kontrole
 •  Námitkové řízení
 •  Přestupky a správní delikty
 •  Koordinační mechanismy dle zákona o kontrole (spolupráce kontrolních subjektů, plánování kontrol, zveřejňování informací o kontrolách)
 •  Další vybrané instituty dle zákona o kontrole (mlčenlivost, náklady kontroly)
   

2. Kontrola výkonu přenesené a samostatné působnosti ÚSC
3. Dotazy a odpovědi ke kontrolnímu řádu, řešení aplikačních problémů