Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Spisová služba

Plzeň

Variabilní symbol: 0320 714
Datum konání: 24.11.2020
Čas: 9:00 do 16:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Plzeň
, Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jan Schwaller

Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie - archivnictví a pomocné vědy historické. Působil nejprve jako dokumentátor ve Východočeském muzeu Pardubice, posléze pracoval jako odborný asistent v Archivu národního muzea a v současnosti je vedoucím oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Věnuje se předarchivní péči a spisové službě organizací zřizovaných hl. městem nebo městskými částmi. 

Na téma archivnictví a spisové služby publikuje a přednáší

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-372/2017 AK/VE-205/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem kurzu je vysvětlit základní pojmy a principy vedení spisové služby podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v podmínkách veřejné správy s důrazem na povinnosti jednotlivých zaměstnanců i vedoucích zaměstnanců spojené s výkonem spisové služby v elektronických systémech spisové služby, jeho propojení s ostatními agendovými informačními systémy, se správnou implementací činností a práce s informačním systémem datových schránek (ISDS), včetně kontrolních mechanismů.

Program:

1. Úvod do problematiky spisové služby

1. Základní pojmy při správě dokumentů
2. Právní úprava spisové služby
3. Síť veřejných archivů – metodická pomoc i kontrolní orgán
 

 

2. Životní cyklus dokumentů v podmínkách veřejné správy

4. Spisový a skartační řád – povinná interní norma původce
5. Spisový a skartační plán – jeho tvorba
6. Další vnitřní předpisy původce dotýkající se správy dokumentů
7. Bezpečnostní rizika v oblasti spisové služby
8. Elektronické systémy správy dokumentů
9. Informační systém datových schránek (ISDS) jako nedílná součást spisové služby
10. Samostatné evidence dokumentů
11. Doručování a příjem dokumentů
12. Evidence dokumentů
13. Tvorba a evidence spisu
14. Rozdělování a oběh dokumentů a spisů
15. Vyhotovování dokumentů
16. Podepisování a schvalování dokumentů
17. Odeslání dokumentů
18. Vyřízení dokumentu
19. Vyřízení a uzavření spisu
20. Ukládání dokumentů a spisů
21. Skartační řízení
22. Spisová rozluka
23. Povinnosti vedoucích úředníků při zajištění výkonu spisové služby
24. Kontrola výkonu spisové služby
 

3. Příprava veřejné správy na aplikaci zákona 297/2016 Sb.

25 Základní informace k zákonu o službách vytvářejících důvěru
26 Dlouhodobá a důvěryhodná archivace elektronických dokumentů
27. E-government - Internet jako významný zdroj řady metodických a praktických odkazů
28. Diskuse