Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě

Jilemnice

Variabilní symbol: 0319 723
Datum konání: 19.11.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Společenský dům Jilm
Roztocká 500, 514 01 Jilemnice Jilemnice - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jiří Jarema

Vedoucí oddělení informačních služeb Magistrátu města Karviné, působí v Komisi informatiky Svazu měst a obcí ČR.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-354/2017 AK/VE-194/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti v souladu s danou legislativou.

Program:

1. Informační a kybernetická bezpečnost - vysvětlení pojmů

V této části kurzu budou vysvětleny pojmy bezpečnosti obecně, bezpečnosti informační a bezpečnosti kybernetické. Dále budou stanoveny cíle při zajišťování informační a kybernetické bezpečnosti a životní cyklus řízení bezpečnosti.

2. Informační a kybernetická bezpečnost z pohledu zákona

Prezentace vybraných ustanovení zákona: 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti; 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy; 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, resp. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679)

3. Bezpečnostní hrozby a jak jim čelit

Vysvětlení pojmů bezpečnostní hrozba a bezpečnostní opatření při zpracování informací a používání informačních systémů. Prezentace nejčastějších bezpečnostních hrozeb a adekvátních bezpečnostních opatření na praktických příkladech. Ke každé bezpečnostní hrozbě budou posluchači v rámci interaktivní spolupráce hledat nejvhodnější bezpečnostní opatření. Každé nalezené opatření bude zobecněno do principů bezpečného chování uživatele. Na závěr bloku budou prezentovány ukázky nejvýznamnějších aktuálních bezpečnostních incidentů s úniky informací.

4. Bezpečnost elektronických dokumentů - šifrování a elektronický podpis

Vysvětlení principu šifrování pomocí privátního a veřejného klíče. Použití principů šifrování při zajištění důvěryhodnosti dokumentů na principu elektronického podpisu (jak funguje elektronický podpis a co prokazuje). Zajištění dokumentů časovým razítkem (princip prokázání existence dokumentu v čase a fixace platnosti elektronického podpisu).

5. Odpovědnost a povinnosti uživatelů
6. Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností