Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální šetření

Variabilní symbol: 0821002
Datum konání: 8.6.2021
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, oboru speciální pedagogika. Má bohaté zkušenosti ze své mnohaleté praxe u poskytovatelů sociálních služeb a v sociálně právní ochraně dětí.  Věnuje se oblasti dobrovolnictví a působí v rámci procesu implementace zákona o sociálních službách.

Akreditace u MPSV ČR: A2017/0334-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1990,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Vzdělávací program je zaměřen na pracovníka v sociálních službách, který získá znalosti z oblasti příslušné legislativy. V úvodu do problematiky se program zabývá účelem výkonu sociálního šetření, schopností vymezit kompetence k výkonu sociálního šetření v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi, vymezení kompetence k výkonu sociálního šetření v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi a vymezení kompetence sociálního pracovníka v rámci zákona o sociálních službách.

Účastníci získají znalosti k využití různých metod v rámci sociálního šetření. Seznámí se s problematikou sociálního šetření. Důležitou oblastí je výkon sociálního šetření a etické otázky s ním spojené (vstup do přirozeného prostředí klienta, přítomnost dalších osob při sociálním šetření atd.). Účastníci budou seznámeni s riziky výkonu sociálního šetření a seznámí se s oblastí výkonu sociálního šetření u osob v hmotné nouzi, u osob zbavených způsobilosti k právním úkonům, u seniorů. Získají znalosti z oblasti podstatné a vhodné komunikační dovednosti a přístupů.

V závěru se program zaměřuje na záznam ze sociálního šetření ve vztahu k vypracovanému posudku lékařské posudkové komise.

Program:

1. Úvod do problematiky: Příslušná legislativa

  • Účel výkonu sociálního šetření. Vymezení kompetencí k výkonu sociálního šetření v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi. Vymezení kompetencí sociálního pracovníka v rámci zákona o sociálních službách.

2. Sociální šetření

  • Odborná způsobilost k výkonu sociálního šetření. Možné využití různých metod v rámci sociálního šetření. Sociální šetření v rámci správního řízení. Podstatné náležitosti písemného záznamu sociálního šetření.

3. Výkon sociálního šetření

  • Etické otázky spojené s výkonem sociálního šetření (vstup do přirozeného prostředí klienta, přítomnost dalších osob při sociálním šetření atd.), Možná rizika výkonu sociálního šetření.
  • Výkon sociálního šetření u osob v hmotné nouzi, zjišťování podstatných skutečností.
  • Výkon sociálního šetření u osob zbavených způsobilosti k právním úkonům, zjišťování podstatného a vhodné komunikační dovednosti.
  • Výkon sociálního šetření u seniorů, zjišťování podstatného a vhodné komunikační přístupy.

 

4. Záznam ze sociálního šetření

  • Písemný záznam ze sociálního šetření ve vztahu k vypracovanému posudku lékařské posudkové komise.