Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi

On-line seminář; Akreditace MPSV

Variabilní symbol: 0320 093
Datum konání: 20.11.2020
Čas: 8:30 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Eva Aigelová, PhD.

Psycholožka, adiktolog

Pracovala ve Sdružení Podané ruce,o.s., jako terénní pracovník s uživateli drog a současně jako psycholog v ambulanci adiktologie pro uživatele nealkoholových drog a hazardní hráče (gamblery). Vyučuje na Katedře psychologie UPOL, adiktologii se věnuje výzkumně a publikačně. Kromě toho se věnuje  ambulantní péči pro uživatele látkových, nelátkových závislostí a pro osoby blízké ohrožené návykovým chováním.

Akreditace u MPSV ČR: A2017/0781-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:
  1. internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome a Microsoft Edge) - prostě jako byste si prohlíželi internetové stránky
  2. aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku
  3. mobilní appku na stažení pro Android i iOS,
 • po přihlášení, 2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a  pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře, tj. obou jeho částí, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 

DOPORUČUJEME: ověřit, zda máte zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 

 

Cíle kurzu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s oborem adiktologie. Kurz se zejména zaměřuje na závislosti nelátkové jako je hraní na počítači pc her, sázení přes internet, patologické hráčství, workoholismus apod.. Účastník se orientuje v pojmech jako je (patologický hráč, netolismus, gaming, adiktologické služby, návykové chování, specifika závislostí, styly komunikace). Aktivně dochází k nácviku modelových situací - umět navázat kontakt a vztah s klientem. Absolvent se orientuje ve fázích komunikačního procesu. Absolvent umí navázat základní kontakt s klientem (např. patologický hráč, hráč pc her, závislý na internetu), orientuje se, v které fázi rozvoje problému klient je a umí mu adekvátně nabídnout adiktologickou službu. 

Program:

1. Zahájení kurzu

 • Přivítání s  účastníky, seznámení, vyjasnění očekávání, harmonogram kurzu

2. Teoretické vymezení návykového chování nelátkových závislostí

 • Úvod do oboru adiktologie, vymezení klíčových pojmů, dělení nelátkových závislostí, dopady prevalence.

3. Systém léčby pro uživatele nelátkových závislostí (ambulantní, pobytová léčba, doléčovací programy, přístup harm reduction)

 • Systém péče v ČR, poskytované služby, cílová skupina, zásady spolupráce, etika práce, přístupy v léčbě.

4. Metody a nástroje léčby závislých (motivační rozhovory, prevence relapsu, atd.)

 • Základní terapeutické dovednosti při komunikaci s klienty, etika poskytování intervencí

5. Praktické nácviky v modelových situacích

 • Praktické nácviky v modelových situacích se závislým klientem. Případně práce nad kazuistikami účastníků.

6. Ukončení kurzu

 • Zpětná vazba od účastníků, hodnotící dotazníky, certifikáty o absolvování kurzu, doporučená literatura.