Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o sociálních službách

Kurz akreditován i u MV

Variabilní symbol: 1021048
Datum konání: 14.5.2021
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Radka Pešlová

Odborník v sociálně-právní oblasti, sociální poradce. Pracovala na Úřadu práce, pro NRZP ČR, působila jako externí vyučující na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, nyní pracuje pro Diakonii ČCE a projekt sociální radce a vyučuje na zkouškách odborné způsobilosti veřejných opatrovníků.

Zaměřuje se především na oblast sociální podpory a pomoci sociálně slabých, pečujících a sociálních pracovníků, věnuje se opatrovnictví a lektorsky propojuje právo s výkladem pro neprávníky v sociální oblasti. 

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0320-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Tento vzdělávací program se zaměřuje na změny, které souvisejí se zákonem o sociálních službách. Přestože se jedná o základní kurz, již se předpokládá, že účastníci vzdělávání mají určité povědomí o této problematice, neboť pro svoji kvalifikaci musí znát zákon o sociálních službách. Účastníci se seznámí s dopady jednotlivých změn a v průběhu vzdělávání se lektorka zaměří více na jednotlivá témata např. posuzování stupně závislosti, kontrola využití příspěvku, smlouvy, úhrady, detence.

Cíle kurzu:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu je seznámen s dopady jednotlivých změn.

Mezi specifická témata, na která se lektorka v průběhu vzdělávání více zaměří, patří:

 • příspěvek na péči ve struktuře sociálního zabezpečení
 • kritéria základních životních potřeb pro posuzování stupně závislosti
 • vymezení schopností zvládat základní životní potřeby
 • dva instituty zvýšení příspěvku na péči
 • kontrola využití příspěvku na péči
 • příspěvek na péči v rámci EU
 • aktuální změny - náhled a teze k chystaným změnám
 • smlouvy, úhrady, inspekce                      
Program:

1. Úvod - Představení lektora, účastníků, vymezení cílů vzdělávání x očekávání účastníků.
2. Zákon o sociálních službách - dopady jednotlivých změn

Změna zákonů číslo:

 • 189/2016 Sb., 
 •   56/2017 Sb., 
 • 183/2017 Sb., 
 • 222/2017 Sb.

3. Zákonem o sociálních službách podrobněji

 • Příspěvek na péči ve struktuře sociálního zabezpečení.
 • Kritéria základních životních potřeb pro posuzování stupně závislosti.Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby.

4. Zákonem o sociálních službách podrobněji (příspěvek na péči)

 • Dva instituty zvážení příspěvku na péči. Kontrola využití příspěvku na péči.

5. Zákonem o sociálních službách podrobněji (smlouvy)

 • Smlouvy a jejich specifika (podpisy, dodatky, valorizace), kdo podepíše, co má být obsahem.
 • Úhrady, včetně praktických ukázek.

6. Zákonem o sociálních službách podrobněji (detence) - Detence v sociálních službách (vč. dosavadních zkušeností z praxe)
7. Zákon o sociálních službách - navrhované změny

 • Připravované změny:důvod změn, možné dopady, kde navrhované změny najít, proces schvalování (ve které fázi je).

8. Závěr - vyhodnocení vzdělávání